Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
356983785_1672848829898731_7063180377557214590_n.jpg

Info om sesongoppstarten

Det har kommet flere henvendelser og spørsmål til styret og administrasjonen vedrørende årets sesongoppstart på banene. Vi finner det derfor riktig å gå bredt ut med åpen og transparent informasjon her.


Oslo-banene
Bymiljøetaten (BYM) i Oslo hadde lovet adgang til WCer men hadde ikke fått satt dette ut på Stubberudmyra. I tillegg skulle tidslås på dørene til WC ved servicebygget på Ekeberg være åpnet. Det var de ikke og BYM skulle ta dette videre med låsfirmaet som har levert løsningen. 
Når det gjelder brakker og toalett ved Ekeberg kunstgressbane 2 er dette noe Bekkelaget SK selv har bestilt og tar alle kostnader ved.
Vanning på Ekeberg 3 varslet NCFs adm. om til BYM uten at det ble tatt til følge i helgen. Dagvanningen ble avviklet fra mandag 13. mai. 


BYM har også gitt følgende info; «Gressvedlikehold generelt Ekeberg Cricket 3 – I slutten av april la vi ut 66 tonn med gartnerjord for å utligne svanger i banen. 250 m2 ferdiggress ble lagt på et område øst for pitchen. De resterende områdene er resådd. Nå er det slik at naturgress og Cricketsporten har sammenfallende sesong, og vi starter naturgressvedlikehold så fort været tillater dette om våren. For å unngå nedstegning av banen har vi i samråd med NCF valgt å holde banen åpen, selv om den ut fra et gressfaglig perspektiv burde vært stengt. Dette får som konsekvens at kvaliteten på gressarealene i en periode ikke er optimal. Bymiljøetaten ønsker å fortsette en slik løsning da vi ser konsekvensen av stengte baner.»


Drammensbanen
Drammensbanen var ikke klargjort av kommunen til riktig tid, pga. intern svikt mellom kontaktpersoner. Dette førte til at NCFs adm. organiserte kriseløsning etter beste evne for i det hele tatt å kunne gjennomføre kamper. Gresset fikk man imidlertid ikke klippet, så det var for høyt.


Brakker
Det er ikke bestilt ekstra brakker til banene i år pga. den økonomiske belastningen med NCA samt at de i liten grad ble brukt av spillerne i forrige sesong, og at uteliggere tok seg til rette. Bymiljøetaten setter imidlertid ut 2 brakker på Ekeberg som vanlig, lovet oppsatt fra 15. mai. 


Banekapasitet

Som meddelt på klubb-/lagledermøtet 2. april er banekapasiteten svært stram. Her ble det også redegjort for at NCF ville mykstarte med noen (qualifying) SL-kamper i første helg og påfølgende uke av mai, før Bymiljøetaten formelt åpner banetilgangen medio mai. 

Dersom forholdene primo mai ikke skulle være gode nok, ville konsekvensene av kampflyttinger til september da være mindre ved denne tilnærmingen. At værforholdene ble så gode var det ingen gitt å vite, og følgelig kan det oppleves som at banekapasiteten ikke er fullt utnyttet, men det er det altså en grunn til da dette var en nødvendig del av beredskapsplanleggingen. 

F.o.m. 9. mai er det omtrent 100% utnyttelsesgrad ift. helger og fridager/helligdager hvor kamper kan settes opp. Det kan dog være noen få åpne «slots» i sommer som skyldes at ingen klubber kunne spille da. 

Når det gjelder T20 i hverdager er det p.t. slots ledig inntil det blir blokkeringer av banene ifm. «Tons of Rock» festivalen og Norway Cup samt i september. Det oppstår noen ledige slots som følge av at kampplanen skal være balansert for klubbene og deres lag, iht. styrevedtak, samt ved lag som har trukket seg. Disse tidene kan f.eks. benyttes ved swap.

Kvinneserien var opprinnelig planlagt gjennomført på Stubberudmyra, men ble flyttet til Rommen etter beslutning i styrets arbeidsutvalg 29. april. 
 

Styremail
Det er mulig å sende henvendelser direkte til hele styret via styremail som finnes HER.