Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
ICC ball.jpg

ICC veileder program

NCF ønsker flere skolerte veiledere for både trenere/coacher og dommere. Vi har muligheten til å nominere kandidater til ICC program for coach-veiledere på nivå (level) 1, innen 14. juni. Vi ønsker derfor snarest og senest innen 10. juni å få meldt interesse fra aktuelle kandidater/søkere.


Kostnader for slikt program holdes av ICC og NCF. Kvinnelige kandidater vil bli prioritert fra ICC. I tillegg vil ICC prioritere medlemsnasjoner med 0 eller kun 1 veileder fra før (NCF har i dag to coach veiledere og 1 dommerveileder). Det oppfordres fra ICC til å melde inn kandidater som også har søkt tidligere, men som ikke har nådd opp i utvelgelsen.

 

Kandidater bør fortrinnsvis være trener/dommer på nivå 2 og være motivert og ha tid til både å gjennomføre ICC programmet samt fungere som veileder/kurslærer for NCF etter skoleringen. Dersom NCF får skolert en eller flere gjennom ICC programmet, vil den/de få gjennomføre kurs/ veilederoppgaver i NCF etter avtale og innenfor NCFs timelønnssatser.

 

Kandidater/søkere må oppgi navn, e-post adresse, kjønn, nåværende trener/dommer status samt motivasjonen for å melde seg. Vennligst fyll ut skjema HER.