Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
beautiful-women-hands-high-five.jpeg

ICC: Spørreundersøkelse om regelverk

ICC gjennomgår nå sitt regelverk med tanke på kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og deltakelse i konkurranser.


Gjeldende regelverk finnes i ICC Player Eligibility Regulations. Disse reglene fastslår følgende med tanke på deltakelse i internasjonale kamper:

  • En kvinnelig til mannlig transseksuell spiller kan delta i menns cricket ved fremleggelse av en skriftlig og signert erklæring om at hans kjønn er mann (uavhengig av hvilken som helst operasjon eller behandling han måtte ha gjennomgått).
  • En mannlig til kvinnelig transkjønnet spiller kan bare delta i kvinnecricket hvis hun (i) fremviser en skriftlig og signert erklæring om at kjønnet hennes er kvinne, og (ii) hun kan demonstrere overfor et ekspertpanel at konsentrasjonen av testosteron i serumet hennes har vært mindre enn 5 nmol/L1 kontinuerlig i en periode på minst 12 måneder, og at hun er klar, villig og i stand til å fortsette å holde det under dette nivået så lenge hun fortsetter å konkurrere i kvinnekategorien.

 
I november 2021 fastslo IOC at spørsmålet om transpersoners deltakelse i idrett burde være opp til det internasjonale forbund for hver idrett å avgjøre, da disse er best rustet til å vurdere eventuell effekt av transpersoners deltakelse i deres idrett.

Ønsker et bredt spekter av synspunkter

I februar i år anbefalte derfor ICC Medical Advisory Committee at en detaljert gjennomgang ble foretatt av ICC for å finne ut hva den riktige posisjonen med hensyn til deltakelse av transkjønnede spillere i internasjonal cricket bør være. Gjennomgangen ledes av ICC-ledelsen i samråd med lederen av ICCs medisinske rådgivende komité. I tillegg til medisinske problemer, vil en rekke andre faktorer som inkludering, rettferdighet, konkurranseevne, sikkerhet også bli vurdert.

Dette er en svært viktig sak for sporten vår, og derfor er det viktig at ICC får et bredt spekter av synspunkter fra cricketfamilien. ICC har derfor utformet en undersøkelse som NCF oppfordrer alle spillere, funksjonærer, tillitsvalgte og interesserte til å besvare.

Undersøkelsen er helt anonym, og tar 2-3 minutter å besvare. Du finner lenke til undersøkelsen HER.
 
Undersøkelsen avsluttes kl. 17.00 (Dubai-tid) fredag 30. juni 2023. Resultatene vil deretter bli samlet og presentert for medlemmene på den kommende årlige konferansen for videre diskusjon.