Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
180103_Inkludering-i-idrettslag.png

Husk samordnet rapportering for ditt idrettslag innen 30. april

Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger gjennom idrettens samordnede rapportering. Dette må gjøres innen 30. april 2018. 


Vi anbefaler at alle klubbene starter med dette i god tid før fristen. Dette vil gjøre det enklere å få bistand dersom man får behov for dette.

Rapporter både antall aktive medlemmer og medlemmer totalt
Begge tallene har betydning for hvor mye klubbene mottar i tilskudd og hvor mye forbundet mottar i tilskudd til drift og fellesaktiviteter for å utvikle norsk cricket. 

Hvem kan registreres som et aktivt medlem? 
Alle som regelmessig deltar i klubbens aktiviteter; som trenere, ledere, styremedlemmer, personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, eller som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget - og selvfølgelig utøverne kan og bør registres som aktive medlemmer i klubben. 

Husk å registrere alle i rett aldersintervall. 

Hva skal rapporteres?

  • Medlemstall og aktive medlemmer pr. 31.12.17
  • Besvare noen spørsmål om klubbens drift
  • Registrere navn og fødselsnummer på styremedlemmer som er valgt på årsmøtet
  • Se over/oppdatere idrettslagets kontaktopplysninger, inkludert organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.
  • Vedlegge en signert årsmøteprotokoll fra det siste årsmøtet

Husk søknad om kompensasjon for moms på varer og tjenester 
Når man gjennomfører rapporteringen, kan man samtidig søke om kompensasjon for moms på varer og tjenester. Velg egen arkfane som heter «Momskompensasjon» og følg instruksjonen videre.

Hva skjer hvis klubben ikke foretar den samordnete registreringen? 
Registreringen er et krav som følger av medlemskapet i norsk idrett. Klubber som ikke gjennomfører rapporteringen blir satt som passive, og kan risikere å miste økonomisk støtte og andre fordeler som f.eks. treningstider.

Hvem skal foreta rapporteringen og hvor?
Den personen som får ansvaret i hver klubb, må først sørge for å ha en egen profil i MinIdrett. Selve rapporteringen gjennomføres i KlubbAdmin.

Support
Har du problemer med pålogging, så kontakt NIFs supportavdeling på support@idrettsforbundet.no eller på telefon 03615. Du kan også kontakte idrettskretsen dersom du har spørsmål om rapporteringen.

Videoveiledning for samordnet rapportering finner du her.