Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
2019 HOERING.png

Høringsutkast - forsikringsordning via NCF

Høringsutkast - forsikringsordning via NCF er sendt samtlige klubbledere og øvrige kontaktpersoner i klubbene.

 


En viktig vurdering vi oppfordrer alle klubber til vurdere intrent i klubben. Frist for å sende inn høringssvar er 17. november 2019.

Høringssvaret skal være styrebehandlet i klubbens styret og sendes til norasvangsnes@gmail.com på eget tilsend svarskjem.

HTTP/1.0 200 OK Server: Zope/(2.13.22, python 2.7.18, linux2) ZServer/1.1 Date: Fri, 14 Jun 2024 22:06:00 GMT Connection: close Charset: utf-8 Content-Type: text/html Høringsutkast - forsikringsordning via NCF | Norges Cricketforbund
Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
2019 HOERING.png

Høringsutkast - forsikringsordning via NCF

Høringsutkast - forsikringsordning via NCF er sendt samtlige klubbledere og øvrige kontaktpersoner i klubbene.

 


En viktig vurdering vi oppfordrer alle klubber til vurdere intrent i klubben. Frist for å sende inn høringssvar er 17. november 2019.

Høringssvaret skal være styrebehandlet i klubbens styret og sendes til norasvangsnes@gmail.com på eget tilsend svarskjem.