Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
Bilde paragraf.jpg

Høring spillereglementet 2024

Til klubbledere, øvrige kontaktpersoner i klubbene, spillere, DK og dommere

Spillereglementet er det aller viktigste verktøyet for gjennomføring av kamper.
NCF reviderer og oppdaterer spillereglementet hvert år basert på innkommende innspill fra klubber, dommere, komiteer/utvalg, styret og egne erfaringer gjennom kommunikasjon med alle nevnte parter.

Innkommende innspill er som oftest et resultat av erfaringer og utfordringer gjennom sesongen.
Det vil bli gjort en grundig vurdering av innkommende innspill før endelig utkast av spillereglementet sendes til styret for godkjenning.

Ved endringsforslag, er det viktig å referer til eksisterende paragraf!

Vennligst send inn deres innspill til admin@cricketforbundet.no senest 18. oktober 2023


Innspill til endringer/oppdateringer i spillereglement 2024 

Dispensasjon 
§ 2.8 Administrasjonens har mandat til å innvilge dispensasjon fra spillereglementet etter vurdering av søknad. Administrasjonen kan der det er naturlig, videresende søknader til forbundsstyret. 

 

§ 2.8.1 Administrasjonen eller den som utpekes av administrasjonen, og som er til stede, har mandat til å gjøre nødvendige endringer eller ta beslutninger underveis i turneringer. 

 

§ 3.2.1. For å delta i seriespill på seniornivå, må spillere minimum ha fylt 13 år før deltakelse.  Forslag til endring: Endres til 15 år. § 12.2.1 må da oppdateres eller fjernes 

 

§ 3.3.2 Behandlingstid for godkjennelse av nyregistreringer er to (2) virkedager. Ved behov for veiledning, hjelp og rettelser, utvides behandlingstid til alle vilkår er oppfylt av søkeren.   Forslag til endring: endres til fortløpende 

 

§ 3.3.6 Samtlige spillere vil etter sesongslutt bli gjort inaktive i turneringssystemet. Det vil ikke være mulig å velge inaktive spillere til kamp. NCF vil på grunnlag av innbetalte lisenser registrert i SA, gjøre spillerne aktive igjen slik at de er tilgjengelige for uttak til kamp hver fredag. Haster det, send en betalingsbekreftelse for den aktuelle spilleren til NCFs administrasjon som innen 2 virkedager vil oppdatere Turneringssystemet.  
Forslag til endring: endres til fortløpende 

 

§ 4.6 og 4.6.1 hvor et lag kun rykker ned i et format og evt. rykker opp i et annet format. Hvordan blir det med høyere overgangsavgift ved overgang til lag i høyere div etter moderlagets nedrykk. 
Forslag til endring: hvis ekstra overgangsavgift ikke er betalt, kan spilleren kun spille kamper for den nye klubben i formatet moderklubben ikke har rykket ned i. Ved brudd, likestilles det med bruk av ikke berettiget spiller. 

 

§ 4.6.2 Ekstra overgangsavgift er på kr. 5.000 som i sin helhet vil tilfalle moderklubben. 
Forslag til endring: flyttes under § 4.6 

 

4.7.1 Spillere over 23 år som er registrert i klubbens lag som spiller i lavere divisjon, kan spille maksimalt tre kamper i høyere divisjon i hvert format i løpet av en sesong, dersom laget er påmeldt i begge formatene. Hvis et lag er kun påmeldt i et av formatene, er det tillatt å spille fire kamper. I tillegg kan spillere over 23 år som er registrert i lag i lavere divisjon enn laget som har kvalifisert seg til NM, spille maksimalt tre NM-kamper. Kamper som blir avlyst på selve kampdagen vil bli medregnet for spillere påført lagskjema. 
Forslag til endring: legg til T10 og evt. andre turneringer. Men det vil kun være mulig fra lag som ikke deltar og med samme prinsipp at spillere fra lavere divisjon kan brukes i høyere divisjon og ikke motsatt. Hvis flere lag fra samme klubb deltar i en turnering, skal det ikke være mulig å veksle mellom spillere fra lag som deltar i T10, NM og evt. andre turneringer.  

 

§ 5.3.3 Lag som trekker seg 
Lag som trekker seg fra en serie/turnering uten å ha spilt en eneste kamp: 
Alle kamper slettes.  
Hvis laget har spilt en eller flere kamper - Resultat og statistikk fjernes.  
Hvis laget har spilt kamp og vunnet - motstanderen settes som vinner. All statistikk fjernes, og resten av kampene registreres med walkover. 

§ 5.6 Ved utsettelse av turnering, vil kvalifiserte lag nullstilles. Lag som erstatter kvalifiserte lag, kan dermed miste plassen dersom opprinnelig kvalifiserte lag velger å delta. 

 

§ 5.7 I NM, T10 Festivalen eller andre turneringer som avlyses et eller flere år pga. bane situasjon, pandemi e.l, men spilles igjen året eller senere, må kvalifiserte lag fra tidligere spille playoff kamper i samme format mot nye kvalifiserte lag for å kvalifisere seg.  
Det avsettes ingen ekstra dager for avlyste kamper pga. vær og baneforhold. 

 

§ 5.7.1 I seriespill vil lagene beholde plassene sine med mindre det er gjort betydelige endringer i formatene. 
 

§ 6.5 Super League, T20 Championship, NM og ECL 
Forslag til endring: overskrift skal ikke ha noe §. Husk å endre paragrafene nedenfor. 

 

§ 5.3.1 Om et lag ikke ønsker å delta i et av formatene, vil det resultere i at laget mister sin plass. Neste lag i tabellen blir tilbudt plassen, med mindre laget trekker seg etter at arbeidet med kampplanen er påbegynt. Da vil ikke plassen bli fylt opp. Ved ønske om gjenopptakelse, må laget begynne i laveste divisjon, forutsatt at plassen ikke er fylt opp av nye lag. Lag som trekker seg fra en turnering etter påmeldingsfristen, får ikke refundert deltakeravgiften for den aktuelle turneringen. 

 

§ 6.5.7 Skulle noen av de kvalifiserte lag ikke være i stand til å delta i T10 turneringen, uansett årsak, vil neste lag på tabellen bli tilbudt plassen. 
Forslag til endring: i 5.3.1, 6.5.75 og 6.5.7: Når et kvalifisert lag takker nei til plass, tilbys plassen til neste lag på tabellen. Hvis neste lag takker nei, skal ikke neste lag på tabellen tilbys plass med mindre det er høyest nødvendig for å få balanse/antall kamper.  

 

§ 6.5.4 Det er kun et lag fra en og samme klubb som kan delta i NM. Skulle to lag fra samme klubb kvalifisere seg, vil lag som er i høyeste divisjon bli tatt inn.  
Forslag til endring: åpne opp slik at flere lag fra samme klubb kan delta, men påse at kampen mellom lagene blir satt opp helt på begynnelsen hvis de havner i samme gruppe. 

 

GJENNOMFØRING AV KAMPER SOM MÅ HA RESULTAT. F.EKS. T10 FESTIVAL KAMPER, PLAYOFF KAMPER, UAVGJORTE (TIE) KAMPER, SEMI FINALER OG FINALER  
§ 6.8 Alle kamper gjennomføres i tråd med gjeldene NCF Spillereglement med nedenfor stående unntak.  
a) For å oppnå en sportslig sett best mulig resultat i ovennevnte kamper, kan tidspunkt for kampstart/kampslutt kunne skyves/flyttes noe på ved utfordringer med vær. Antall overs kan fortsatt reduseres i tillegg.  

b) Dersom reduksjon i antall overs ikke er et tilstrekkelig virkemiddel ved dårlig vær (minimum overs per inning), må Super-over spilles for å oppnå kampresultat.  

c) Super-over begynner 10 minutter etter at ordinær kamp er avsluttet. Laget med batting i andre inning starter med batting. Begge lag nominerer tre batsmen. Ved tap av to wickets ender Super-over, selv om alle seks kast ikke er ferdig kastet.   

 

c) Ved lik score:   

1.           Hvis ordinær kamp har benyttet DL-metoden vil alternativ 4 være gjeldende.   

2.           Lag med flest boundaries fra ordinær kamp og Super-over vinner kampen.   

3.           Lag med flest boundaries fra den opprinnelige kampen kåres til vinnere.   

4.           Flest runs på siste ball i Super-over, inkludert runs fra ugyldig kast.   

d) Dersom forholdene ikke tillater spill av Super-over, må ball-out benyttes for å oppnå resultat. Fem bowlers fra hvert lag utpekes av lagenes respektive kapteiner. Toss avgjør hvilket lag som kaster først. Lagene kaster annenhver gang. Lag som treffer wickets flest ganger, vinner.  

e) Ved lik score etter ti totale kast, benyttes sudden death. Ny toss må gjøres. Samme bowlers kaster, i rekkefølge lagene selv bestemmer. Den som treffer wickets, vinner. 
f) Dersom værforholdene ikke tillater gjennomføring av Ball-out, må kampen avgjøres på toss. 

§ 6.8 En kamp må spilles på den banen kampen opprinnelig er satt opp på, og kan ikke av dommerne flyttes til en annen bane.  

 

§ 7.2.1 Drikke pauser 
En drikkepause per inning er tillatt, normalt etter halve inning er ferdig. Ved særlige behov kan dommerne tillate ekstra drikkepause for alle eller for en bestemt spiller med helseutfordringer. Forslag til endring: i 40 overs kamper, blir det to drikke pauser ila. en inning. Etter 15 og 30 overs. Lagene skal ikke ut av banen. Drikkepausene avholdes innenfor boundary. En oppdatering i tidsrammene må gjøres. 

 

§ 10.1.1 DK, kan på saklig grunnlag suspendere dommere inntil 30 dager av gangen, ved mindre uregelmessigheter. Ved grove brudd, kan SU, administrasjonen eller styret utestenge dommere for en lengre periode, men ikke lengre enn en hel sesong.  
Forslag til endring: administrasjonen må fjernes 

 

§ 10.1.2 Dommerpaneler   
Dommerpanelene vil bestå av level 1, level 2 og elite. Nye dommere med Stage 1 vil bli plassert i level 1 panelet og dommere med erfaring/Stage 2 vil bli plassert i level 2. Dommere som utmerker seg blant erfarne/Stage 2 dommere, vil bli plassert i elitepanelet. Elite og Level 2 dommere skal primært brukes til elite og 1. divisjonskamper. Kun kvalifiserte dommere som har gjennomgått årlig oppfriskningskurs og inngått kontrakt med NCF, vil bli tatt inn i panelene. Ved å underskrive kontrakten, gir dommerne aksept for vedlagte etiske regler og eventuelle konsekvenser ved brudd på reglene, ihht. DKs mandat.  
Forslag til endring: flyttes under § 10.1 

 

§ 10.1.3 Panelene justeres minst en gang hvert år av DK på grunnlag av tilgjengelighet, kvalifikasjoner, erfaring, tilbakemelding fra klubber og DK sin egen vurdering ev. via Boundry Assessment. En dommer kan når som helst flyttes opp eller ned i panelene av DK pga. manglende oppfyllelse av gitte vilkår. Forbundsstyret oppdateres og informeres om justeringer. Forslag til endring: fjernes 

 
§ 10.1.4 Honorarsatsene vil variere mellom panelene. I tilfeller hvor en dommer blir bedt om å dømme kamper utenfor sin region, vil det bli betalt et fastsatt tillegg av hjemmelaget/ hjemmelagene. I tillegg vil NCF etter krav fra dommer, betale km. godtgjørelse etter offentlige satser eller rimeligste reisemåte. Forslag til endring: endre til NCF satser. Legg også til: Hvis samme dommer dømmer to kamper på en og samme dag, skal tillegget betales for begge kampene. 

 

§ 10.2 Oppnevning av kvalifiserte dommere 
Innen 1. april må hver klubb som deltar i kampaktivitet arrangert av NCF, forpliktes til å melde inn navn på minst tre kvalifiserte dommere fra sin klubb som er tilgjengelige for å dømme minst tre kamper i løpet av sesongen. 
Forslag til endring: må dømme antall kamper iht. de til enhver tid gjeldende krav regulert i dommerkontrakten. Kanskje greit å gjøre forskjell på panel og ikke paneldommere? 

 

§ 10.2.1 Lag som ikke melder inn kvalifiserte dommere til NCF innen fristen, får ikke delta. Et ev. gjenopptak vil skje i tråd med spillereglementets § 5.3.1, 5.3.2 og, 5.4. Det er til enhver tid klubbens ansvar å ha nok kvalifiserte dommere før sesongstart. Klubber kan søke om dispensasjon fra denne regelen ved regionale/geografiske eller andre særskilte utfordringer. 
Forslag til endring: lag ikke kan delta hvis tre dommere ikke er innmeldt, må fjernes og boten på kr. 3000 per manglende dommer gjeninnført. 

 

§ 10.2.5 Dersom det blir foretatt flere dommerbytter enn det som blir kommunisert ut, eksponeres klubber å bli ilagt gebyr på kr. 1500,- per dommer per kamp. En dommer fra dommerpanelet eller uten klubbtilhørighet, kan i tillegg miste retten til å dømme for en bestemt periode. Informasjon om slike begrensninger må formidles til klubber og dommere i god tid av NCF. Forslag til endring: Dommer uten klubb tilhørighet må underlegges antidoping bestemmelser ved skriftlig erklæring. 

 

§ 10.2.9 det kan i særtilfeller åpnes for at en dommer fra egen klubb kan dømme kamper for egen klubb. Samtykke fra begge lag må innhentes på forhånd. 

 

§ 10.5.1 Nettbrett for scoring og oppdatering av scoreboard 

Til enhver kamp må begge lag ha med seg et fulladet nettbrett og en ekstra strømkilde, som ved behov kan brukes av scoreren. 

Dommerne skal før kampstart kontrollere at begge lag har med fulladet nettbrett til scoring. 

Hjemmelag som ikke har med fulladet nettbrett, skal ilegges et gebyr på kr. 1 000 og bortelaget et gebyr på kr. 500. 

Batting laget Scorer har hovedansvaret for å oppdatere scoreboard etter hver over. 
Forslag til endring: Legg til smartphone. 

 

§13.1 Utsettelse av kamper 
Ingen kamper utsettes eller endres på forespørsel fra klubber etter endelig publisering av kampplan. Med unntak av §13.1.1 og 13.2. NCF kan om nødvendig foreta endringer forutsatt at klubbene varsles minst fire uker før kampdatoen. Ved kortere varsel enn fire uker, må samtykke fra klubbene innhentes.  
Forslag til endring: endre fra 4 uker til 2 og hvis det er på slutten av sesongen, 1 uke eller på enda kortere varsel 

 

§13.1.3 En kamp kan utsettes hvis der tre eller flere spillere fra et og samme lag som reiser med landslaget. Ved omberammelse av den utsatte kampen, vil ikke regler om samtykke fra

 

§ 13.1 være gjeldende for laget som fikk utsatt kampen.   

Eller  

Kamper utsettes ikke på grunnlag av spillernes deltakelse i landskamper.  
Swap alternativer må benyttes. 

 

§17 Endring, manipulering med scorecard, kampresultat e.l, straffes med en bot på minimum 5000,- kr. Ved grove tilfeller kan en i tillegg bli utestengt for et bestemt antall kamper eller en hel sesong avhengig av alvorlighetsgraden.