Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
cricket-bat.png

Hærverk på Ekeberg 2 skaper utfordringer for avvikling av kamper i juli

Norges Cricketforbund arbeider med å finne alternative steder for gjennomføring av kampene. 


På grunn av hærverk på Ekeberg 2 må flere kamper som skulle blitt spilt på banen i juli flyttes, og Norges Cricketforbund arbeider med å finne alternative baner og tidspunkter for gjennomføring av kampene.

Inntil videre er alle oppsatte kamper på Ekeberg 2 i juli måned utsatt, og forbundet vil så rask som praktisk mulig komme tilbake med mer informasjon vedørende gjennomføring av kampene. 

Sondre Sande Gullord
- Leder av Arbeidsutvalget