Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
Gry-1.png

Gry Bruaas ansatt som generalsekretær

Norges Cricketforbund har de siste to månedene gjennomført en grundig prosess for å ansette ny generalsekretær i Norges Cricketforbund. Etter vurdering av aktuelle kandidater og behovene i Norges Cricketforbund, er Gry Bruaas ansatt i stillingen.


Gry har vært ansatt i Norges Cricketforbund fra august 2017, i full stilling fra 1. oktober 2017. Fra 12. desember 2017 har Gry vært konstituert som midlertidig fungerende generalsekretær, og har fra da av ledet administrasjonen og dens nye medarbeidere. Norges Cricketforbunds administrasjon er i dag på god vei mot målet om å være et koordinert, effektivt og profesjonelt serviceorgan for norsk cricket. Vår nye generalsekretær er utdannet innen økonomi og markedsføring, og har erfaring med ansvar som daglig leder i Jet Set Sports Norway AS gjennom flere år.

- Som styreleder for Norges Cricketforbund, med et tungt operativt engasjement siden sommeren 2017, er jeg veldig glad for at nettopp Gry vil lede Norges Cricketforbund administrativt i fortsettelsen, sier styreleder Sondre Sande Gullord.

- Vår nye generalsekretær har meget gode forutsetninger for å løfte norsk cricket mot nye høyder sammen med tillitsvalgte og øvrige medlemmer. Cricketidretten har et stort uforløst potensial her til lands, som vi kan realisere gjennom felles mål og arbeid for vekst og utvikling, kombinert med en slagkraftig forbundsorganisasjon. Norges Cricketforbund trenger en dedikert, dyktig og entusiastisk generalsekretær, og dette får vi gjennom Gry Bruaas, avslutter Sondre.