Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
ekstr.forbundsting.png

Godt ordskifte og bred enighet på ekstraordniært forbundsting

Søndag 2. desember ble det avholdt ekstraordniært forbundsting på Radisson Blue Airport Hotell på Gardermoen. 


Dette er det første forbundstinget i Norges Cricketforbund på nærmere tre år, og prosessen mot ordniært ting første kvartal 2019 er i gang.

Tinget hadde som oppgave å oppdatere utgåtte lovformuleringer, presisere noen uklarheter, vedta instruks til valgkomite - og ikke minst, velge en valgkomitè som skal jobbe inn mot neste års ting.

19 klubber med stemmberettigelse var tilstede – i tillegg til 5 observatører.

Idrettspresident Tom Tvedt hilste tinget, både innledningsvis og avslutningsvis, med optimistiske toner i forhold til cricketens posisjon i Norge, og konkluderte med at dagens ting var gjennnomført på en utmerket måte.

De foreslåtte lovendringene og instruks for valgkomiteen ble vedtatt med noen mindre endringer. Styrets forslag til valgkomité ble enstemmig vedtatt. 

NCF takker alle de fremmøte for bidrag til gode meningsutvekslinger og et godt gjennomført ting.

Protokoll fra forbundstinget vil bli publisert i løpet av desember.