Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
irene-og-tariq.png

Godt i gang i Norges Cricketforbunds administrasjon

Fra 1. februar 2018 har både Irene Silnes og Tariq Mir jobbet for fullt i administrasjonen i Norges Cricketforbund


Irene Silnes er ansatt som Idrettskonsulent i Norges Cricketforbund, og er for tiden blant annet i gang med håndtering av påmeldinger til serie- og NM-spill og planlegging av sesongen 2018. Fremover vil Irene også arbeide på markeds- og kommunikasjonssiden i administrasjonen. 

Tariq Mir er ansatt som utviklingskonsulent i Norges Cricketforbund, og har fått en variert oppstart i den nye jobben. Med jobben følger ansvaret for blant annet dommerkurs, hvor Norges Cricketforbund har som målsetting å gjennomføre Stage 1 kurs i både Oslo og Trondheim, Stage 2 kurs i Oslo og oppfriskingskurs rett før seriespillet begynner. Mer info er rett rundt hjørnet, så følg med. Tariq har blant annet også fått ansvaret for nye kontraktinngåelser for klubbenes bruk av Norges Cricketakademi, etablering av cricketpitch i Lade Idrettspark i Trondheim og oppfølging for etablering av utvalg og komiteer for 2018. 

Viktig med styrking av kapasiteten

- De siste månedene har vi hatt store administrative utskiftinger i Norges Cricketforbund, og for å kunne levere gode rammebetingelser for kommende sesong har det vært avgjørende at vi nå har fått inn både Irene og Tariq i administrasjonen, sier styreleder Sondre Sande Gullord. 

- Vi skal på ingen måte bygge en for stor sentraladministrasjon i Norges Cricketforbund. Sammenlignet med andre nasjonale forbund med samme dirft og størrelse er det imidlertid liten tvil om at det har vært viktig med økning i bemanningen. Det er mye et forbund skal ta hånd om som vi med fordel kan synliggjøre enda tydeligere. Og sammenligner vi oss med f.eks. det danske cricketforbundet, har vi fortsatt et godt stykke igjen før vi har en tilsvarende administrativ kapasitet.

- Skal vi lykkes på områder som anleggsutvikling, satsing på ungdom og kvinner, kommunikasjon og generell bedring av rammebetingelsene for våre aktive, trenger vi denne administrative styrkingen med Irene, Tariq og etterhvert en ny generalsekretær. Så langt er det veldig gledelig å se alt vi nå får fart på med to dedikerte og dyktige personer som Irene og Tariq med på laget.