Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
LOGO-NCF-portrait-1000px.jpg

Godkjent årsregnskap og årsberetning for 2017

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité fattet som fungerende tingsete for Norges Cricketforbund vedtak om å godkjenne  årsregnskap og årsberetning for 2017 i sitt møte den 24. mai. 


Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2017 er tilgengelig på denne siden