Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
dommer og scorere.jpg

Gi innspill på scorerordningen

Det har i flere år vært kvalifisert/nøytral scorer under kamper. Denne ordningen ble fjernet av styret for sesongen 2023 og ansvaret for gjennomføring av scoring ble lagt over på lagene selv. Konsekvenser av dette er at kostnader for ordningen er borte men samtidig kan det være fare for at nøytraliteten ikke oppleves å bli tilfredstillende ivaretatt. Lenke til svarskjema følger nederst.

 


Basert på tilbakemeldinger fra noen klubber som ønsker å få gjeninnført tidligere ordning, ønsker styret å høre alle interessenter om deres synspunkter som grunnlag for en evaluering.  

 

Det følger av spillereglementets § 10.5 at;

«Scoring skal i utgangspunktet utføres av lagene selv. Alle klubber er pålagt å sende nok kandidater på scorerkurs. DK og NCF har til enhver tid mandat til å avgjøre behovet for oppsett av nøytral scorer.» 

Det er p.t. innmeldt nok scorere slik at dette på papiret skal være greit, men i fjor var det ca. 40% av scorerne som ikke stilte opp. 

 

Lenke til svarskjema; HER. Frist 31. mai.