Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
180112_stotteordninger.jpg

Gå ikke glipp av støtteordningene i 2018!

Det er bare å smile. Idrettslag som gjør en ekstra innsats knyttet til ulike støtteordninger - kan bruke både mer tid og penger på aktivite. Ikke la ditt idrettslag gå glipp av støtteordningene i 2018.


Norges idrettsforbund har en rekke støtte- og tilskuddsordninger som er gunstige for idrettslag. I tillegg finnes det en rekke andre ordninger som genererer penger til klubbkassene landet over. Vi har laget den totale oversikten over hvilke frister som gjelder for 2018.

Litt ekstra innsats kan ofte gjøre stor forskjell for din klubbøkonomi. Spillemidler til utstyr, momskompensasjon for vare- og tjenestemoms, anleggsmoms, skattefradrag for gaver, utgifter til politiutgifter og støtte til idrettsskoler er eksempler på viktige bidrag for å skape viktig og varig idrettsaktivitet for alle!

- Det er krevende å drifte et idrettslag og vi vet at mange idrettslag har økonomiske utfordringer knyttet til klubbdrift. Derfor er det ekstra viktig at de ansvarlige i idrettslagene følger med på alle de ulike støtte- og tilskuddsordninger som eksisterer, sier breddeidrettssjef Anja Rynning Veum i Norges idrettsforbund.
- Vi vet det til tider kan være krevende å følge med på alle mulighetene som finnes. Derfor har vi slik vi gjorde i fjor laget en oversikt over alle støtteordningene som eksistere, sier Anja Rynning Veum, breddeidrettssjef i Norges idrettsforbund.

Hun oppfordrer nå alle idrettslag til å spre informasjonen i idrettslaget og føre opp de ulike fristene for de ulike støtteordningene, slik at de ikke går dem hus forbi.

- De idrettslagene som legger ned litt ekstra innsats i å søke om midler vil få mye igjen. Et godt eksempel er vare- og tjenestemoms hvor alle idrettslag og bedriftsidrettslag, som har driftskostnader på under kr 5 millioner, kun skal rapportere ett enkelt tall og idrettslag kan allerede registrere dette under Samordnet rapportering. Tallet som skal innrapporteres er brutto driftskostnader. Det er et godt eksempel på at noen få tastetrykk vil utgjøre en stor forskjell for klubbøkonomien, sier Veum, som sier at det lønner seg for idrettslag å stille opp på idrettsrådets årsmøte som behandler fordelingen av lokale aktivitetsmidler.  

Liste overalle aktuelle støtte- og tilskuddsordninger som gjelder for hele 2018, klikk her.