Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
2021 NCF logo 600pix.png

Forslag på kandidater til styret, kontrollutvalg og valgkomite for neste tingperiode

Det nærmer seg ny tingperiode og da har valgkomiteen i NCF igangsatt sitt arbeide. 
Her følger brev til alle klubber i NCF med oppfordring med å komme med forslag til aktuelle kandidater for neste tingperiode.Til klubber.pdf