Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
171113_Ekeberg 2.jpg

Forsinkelser med anleggsutbygging skaper utfordringer

Forsinkelser med utbygging i Trondheim og videre arbeid med ny pitch på Ekeberg skaper behov for endringer i oppsatt kampplan. 


Forsinkelser i Trondheim

Trondheim kommune har fortsatt ikke påbegynt anleggsarbeidet for å anlegge pitch på Lade, dette til tross for politikernes vedtak om at pitchen skulle stå ferdig til sesongstart og kontinuerlig påtrykk fra Norges Cricketforbund og flere klubbrepresentanter. Vi har siden november 2017 gjennomført en rekke møter med kommunen hvor vi har blitt lovet snarlig igangsetting, men det trekker ut. Vår frustrasjon og konsekvensene for cricket er ettertrykkelig kommunisert, vi bistår kommunen med kjøp av kvalitetsmaterialer til padding og surface/teppe, men på grunn av treghet fra kommunens side og forsinkelser med hele Lade-anlegget må man vente på entreprenør til gravearbeidet. Dessverre for oss gjør dette at det ikke er realistisk med noen ferdigstillelse og bruk før godt ute i juli.  

Dette er selvfølgelig svært skuffende. Vi må fortsette å presse på kommunen for å få ferdigstillelse på plass så raskt som mulig, samtidig må en del oppsatte kamper fremover omberammes. Resultatet av dette fremgår av oppdatert kampplan: Administrasjonen vil sende alle berørte klubber mail om de endringer som er gjort. CricHQ vil også oppdateres. Reisetilskudd vil tilfalle reisende klubber. 
 

Ny pitch på Ekeberg gjøres om 

Tirsdag 22. mai ble det avhold møte mellom Bymiljøetaten som er anleggeier, entreprenør og Norges Cricketforbund for å vurdere pitch og omkringliggende område. Underlaget på pitchens sentrale område er for mykt fordi feil materialer er benyttet, og disse må derfor byttes. Entreprenør skal også fjerne stein i jord rundt pitchen. Forsinkelsene fra entreprenør og Oslo kommunes side er naturligvis svært kritiske nå som sesongen er i full gang. 

Takk til alle som har bidratt med testing mv av nyanlagt pitch. 

Norges Cricketforbund vil nå bistå entreprenør og Bymiljøetaten med å finne frem til bedre materialer, og fortsette å dytte på for raskest mulig ferdigstillelse. Enn så lenge må gamle Ekeberg 2 benyttes. Denne er imidlertid i bruk av fotball og rugby enkelte dager, slik at flytting ikke nødvendigvis kan gjøres til samme dag. Banen skal også benyttes til barne- og ungdomsserier, hvor oppsett distribueres i løpet av kort tid.