Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
2021 NCF logo 600pix.png

Forbundstyret informerer

Forbundsstyret, ved President vil med dette informere om at vår Generalsekretær, Gry Bruaas, fratrer sin stilling.


Gry har vært ansatt i Norges Cricketforbund siden august 2017 og vil ha sin siste arbeidsdag hos oss den 17. august 2022.

Hennes brennende engasjement og innsats for Cricket i Norge vil alltid bli husket.


Forbundsstyret og generalsekretæren vil i felleskap samordne ansettelsesprosessen mot ny generalsekretær og er i disse dager i kontakt med ekstern ressurs som kan bidra i denne prosessen.

Norges Idrettsforbund, det International Cricket Council og våre klubber vil bli informert direkte».

- President Shahbaz Tariq