Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
LOGO-NCF-portrait-1000px.jpg

Få med deg viktige endringer i spillereglementet

Innføring av dommerpaneler og endret scorerordning er hovedårsaker til enkelte endringer i spillerreglementet. 


Hele spillerreglementet inkludert endringer: Se her

Paragrafer med viktige endringer 

§ 7.4 Resultat  
For at en kamp skal ha et gyldig resultat, må minst 40 prosent av totale overs av opprinnelig fastsatte kamplengde, være spilt i begge innings.  

§ 8.1 Dommere og scorere kan ikke dømme eller utføre scoring på kamper fra samme divisjon som det laget dommeren/scoreren selv spiller kamper for. Denne bestemmelsen omfatter ikke dommerpanelet eller scorerpanelet. Dommerkomiteen kan sette opp dommere og/eller scorer fra samme divisjon utenfor panelene ved særskilte tilfeller. Bakgrunnen for slikt oppsett skal i tilfellet kommuniseres fra Dommerkomiteen til lagene som spiller.  

§8.13.1.2 Bare spillere som er oppført blant de spillende 11 kan gjøre batting, bowling. 12th  man som er påført på spilleliste, kan etter dommerens tillatelse erstatte en skadet wicketkeeper. Inntil to reservespillere kan erstatte en fielder etter gjeldende regler. 

§ 8.6 Scoring  
Administrasjonen og Dommerkomiteen har mandat til å avgjøre behovet for oppsett av nøytral scorer. Nøytral scorer bør settes opp der hvor resultatet av en kamp er direkte avgjørende for opprykk eller nedrykk, spillende klubber ber om det eller andre behov tilsier det. For øvrige kamper kan ansvaret for scoringen overlates til de spillende klubbene.Begge lag skal til enhver kamp ha med et fulladet nettbrett, og ekstra strømkilde ved behov, som kan brukes av scoreren. Dommerne skal, før kampstart, kontrollere at begge lag har med fulladet nettbrett til scoring. Lag som ikke har med fulladet nettbrett til kamp skal ilegges en bot på kr. 1 000,-  

§8.6.2 Scorer/hjemmelaget har ansvar for at kampdata lastes opp til NCFs valgte turnerings- administrasjonssystem innen midnatt samme dag som kampen spilles. Manglende oppfyllelse av kravet medfører kr. 500,- i bot per dag som opplastingen er forsinket, oppad begrenset til kr 3 000,- Mottaker av sanksjonen bestemmes av §8.2.4.

§ 13.1 Hjemmelag har det sentrale ansvaret for cricketbanen. Hjemmelag er lag som er oppført først i kampplan. Hjemmelag skal sørge for at banen er spilleklar senest 20 minutter før kampstart, at boundary er på plass og at banen er ryddet. Når det gjelder tørking av banen ved å suge opp vann ved hjelp av rollers e.l. er begge lag forpliktet til å samarbeide. Hvis et lag nekter å samarbeide, vil regler vedrørende sen kampstart og walkover også gjelde her.