Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
2020 cricket rekrutering.JPG

Er du NCFs nye utviklingskonsulent?

Norges Cricketforbund (NCF) er et særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). Norges Cricketforbund ble stiftet i 1994, og har i dag omlag 4000  medlemmer fordelt på 61 klubber over hele landet. Cricket har 1,2 milliarder Fans og er med det ranket blant de 3 største idretter i verden.

I Norge har vi hatt en solid vekst de siste 10 årene og markert oss i både inn- og utland. Som utnevnt Accelerated Growth Member og Voting member av det International Cricket Concil (ICC), er NCF i en posisjon til å påvirke, dra nytte av og utvikle oss i samarbeide med både Norden, Europa og det internasjonale cricketmiljøet.

Norges Cricketforbund organiserer topp- og breddeidrett for barn, ungdom og voksne. Administrasjonen sitter samlet på Idrettens Hus, Ullevål Stadion i Oslo.

NCF er inne i en spennende fase med økt aktivitet og utvikling av hele organisasjonen. I den anledning søker vi en konsulent for utvikling til et 12 måneders engasjement med mulighet for forlengelse. Cricketforbundet søker en person som ønsker å være med å styrke organisasjonen i en travel utviklingsprosess. En som vil bidra til profesjonalisering på både forbunds- og klubbnivå. Stillingen er 100 prosent og rapporterer direkte til generalsekretæren.

Utviklingskonsulenten skal sammen med resten av administrasjonen, jobbe for utvikling av norsk cricket i tråd med forbundets strategidokument og gjeldende retningslinjer.

Søknadsfrist 4. novemver 2020


Blant de sentrale oppgavene som ligger til stillingen er:

Utvikling sentralt

 • Videreutvikle og bygge en sterk og fremtidsrettet organisasjon til beste for våre medlemmer og klubber
 • Utvikle retningslinjer og styringsdokumenter for kommunikasjon internt og eksternt
 • Bistå i arbeidet med å gjennomgå, oppdatere og utvikle forbundets handlingsplaner, retningslinjer og rutiner
 • Ansvarlig for å fremme utvikling av kvinnecricket i Norge
 • Ivareta forbundets Antidoping arbeid
 • Forbundets kontaktperson mot NIFs bredde- og kompetanse avdeling
 • Arrangementsansvarlig, inkludert utarbeidelse av arrangementshåndbok for nasjonale- og internasjonale aktiviteter
 • Bistå i ulike administrative oppgaver, ved behov
 • Søke på legater/midler

Utvikling klubb

 • Arbeide for at alle cricketklubber driftes i tråd med norsk idretts verdier, lover og regler
 • Ha kontakt mot idrettskretsene ved opptak og oppfølging av klubber
 • Ansvar for forbundets klubbutviklingsarbeid, herunder kontakt og besøk i klubb
 • Iverksette forbundets Pilotklubbprosjekt
 • Initiere og organisere kurs og kompetansetiltak for klubber
 • Tilrettelegge møteplasser for samhandling og samarbeid mellom klubbene
 • Bistå oppstart av aktivitet samt videreutvikle eksisterende aktivitet

Rekruttering

 • Aktivitet rettet mot skole, barn og unge i samarbeide med landslagstrener
 • Hovedansvaret for å sette i gang og bistå i rekrutteringstiltak og aktiviteter samt bistå klubbene i deres rekrutteringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyskole- eller universitetsutdanning, minimum bachelornivå
 • Idrettsrelatert utdannelse er fordel, men ikke et krav
 • Kjennskap til norsk idrett og idrettens organisering
 • Erfaring fra kompetanse- og organisasjonsutvikling i frivillige organisasjoner generelt og/eller idrettsspesifikt
 • Erfaring med prosjektgjennomføring
 • God formuleringsevne, muntlig og skriftlig
 • Gode IT-kunnskaper og digital forståelse
 • Kjennskap til Idrettens IT-systemer er et fortrinn

Hvem er du?

 • Du er positiv og løsningsorientert  
 • Er initiativrik og engasjert
 • Har gode pedagogiske evner
 • En relasjonsbygger med samarbeidsevne
 • Er målrettet med tålmodighet
 • Har evnen til å jobbe selvstendig og i team

Språk       

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale.
 • Spennende jobb i et unikt idrettsmiljø.
 • Mulighet til å påvirke en organisasjon i vekst og utvikling.
 • Være med på å sette en verdensidrett ytterligere på kartet i Norge
 • Varierte arbeidsoppgaver

Link til annonsen - TRYKK HER