Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
Utviklingskonsulent 2.jpg

Er du NCFs nye utviklingskonsulent?

NCF er inne i en spennende fase med økt aktivitet og utvikling av hele organisasjonen. I den anledning søker vi en konsulent for utvikling til et 12 måneders engasjement med mulighet for forlengelse. Cricketforbundet søker en person som ønsker å være med å styrke organisasjonen i en travel utviklingsprosess. En som vil bidra til profesjonalisering på både forbunds- og klubbnivå. Stillingen er 100 prosent og rapporterer direkte til generalsekretæren.

Utviklingskonsulenten skal sammen med resten av administrasjonen, jobbe for utvikling av norsk cricket i tråd med forbundets strategidokument og gjeldende retningslinjer. 

Søknadsfrist 20. juni 2019


Blant de sentrale oppgavene som ligger til stillingen er:

Utvikling sentralt

 • Videreutvikle og bygge en sterk og fremtidsrettet organisasjon til beste for våre medlemmer og klubber
 • Utvikle retningslinjer og styringsdokumenter for kommunikasjon internt og eksternt
 • Bistå i arbeidet med å gjennomgå, oppdatere og utvikle forbundets handlingsplaner, retningslinjer og rutiner
 • Ansvarlig for å fremme utvikling av kvinnecricket i Norge
 • Iverksette forbundets Antidoping arbeid
 • Forbundets kontaktperson mot NIFs bredde- og kompetanse avdeling
 • Arrangementsansvarlig, inkludert utarbeidelse av arrangementshåndbok for nasjonale- og internasjonale aktiviteter
 • Bistå i ulike administrative oppgaver, ved behov

Utvikling klubb

 • Arbeide for at alle cricketklubber driftes i tråd med norsk idretts verdier, lover og regler
 • Ha kontakt mot idrettskretsene ved opptak og oppfølging av klubber
 • Ansvar for forbundets klubbutviklingsarbeid, herunder kontakt og besøk i klubb
 • Initiere og organisere kurs og kompetansetiltak for klubber
 • Tilrettelegge møteplasser for samhandling og samarbeid mellom klubbene
 • Ansvar for forbundets Pilotklubbprosjekt
 • Bistå oppstart av aktivitet samt videreutvikle eksisterende aktivitet

Rekruttering

 • Aktivitet rettet mot skole, barn og unge i samarbeide med Director of Cricket
 • Hovedansvaret for å sette i gang og bistå i rekrutteringstiltak og aktiviteter samt bistå klubbene i deres rekrutteringsarbeid
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyskole- eller universitetsutdanning, minimum bachelornivå
 • Idrettsrelatert utdannelse er fordel, men ikke et krav
 • Kjennskap til norsk idrett og idrettens organisering
 • Erfaring fra kompetanse- og organisasjonsutvikling i frivillige organisasjoner generelt og/eller idrettsspesifikt
 • Erfaring med prosjektgjennomføring
 • God formuleringsevne, muntlig og skriftlig
 • Gode IT-kunnskaper og digital forståelse
 • Kjennskap til Idrettens IT-systemer er et fortrinn
Hvem er du? 
 • Du er positiv og løsningsorientert
 • Er initiativrik og engasjert
 • Har gode pedagogiske evner
 • En relasjonsbygger med samarbeidsevne
 • Er målrettet med tålmodighet
 • Har evnen til å jobbe selvstendig og i team
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale.
 • Spennende jobb i et unikt idrettsmiljø.
 • Mulighet til å påvirke en organisasjon i vekst og utvikling.
 • Være med på å sette en verdensidrett ytterligere på kartet i Norge
 • Varierte arbeidsoppgaver

Her er lenke til stillingen: - TRYKK HER