Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
Logo_NCF_nettsiden.jpg

Er du en kandidat til NCFs uttakskomite/selection committee?

NCF søker kandidater til uttakskomite/NCF seeking candidates for the  selection committee.

Ny søknadsfrist 2. mars 2020, kl. 12:00.


I delegasjonsreglementet vedtatt i under styremøte 9/2019 Sak 34, 2019 ble det besluttet å innføre en uttakskomite for uttak til landslagdeltakelse – kvinner og menn.

«Forbundsstyret nedsetter en uttakskomite som, med innspill fra hovedtrener, gjør landslagsuttaket. Kriterier og mandat for uttakskomite
må være på plass og godkjent av styret to komitemedlemmer. Kriterier og mandat for uttakskomite må være på plass og godkjent av styret.»

Mandatet for Uttakskomite er førende for medlemmer av komiteen og komiteens arbeid. Mandat og retningslinjer for NCFs uttakskomite ble vedtatt under styremøtet 11/2013 Sak 52, 2019.

Mandat NO -TRYKK HER
Mandat ENG -TRYKK HER

Forutsetninger for å kunne være medlem av uttakskomiteen:

  • Må kunne High-Performance Cricket i henhold til ICCs rammeverk for High Performance.

  • Må ha kunnskap om den lokale ligastrukturen

  • Tro på en rettferdig og åpen uttaksprosess, ikke være partisk i forhold til spillere eller klubber

  • Ha positive tanker og synspunkter på norsk cricket.

  • Være en god kommunikator.

  • Ha et åpent sinn

  • Være ærlig og sette integritet og moralske prinsipper høyt

Interesserte kandidater må søke rollen som medlem av uttakingskomiteen gjennom NCF. Kandidatene vil bli intervjuet som en del av prosessen.

Har du kvalifikasjonene som kreves, oppfordres du til å sende inn en søknad til oss innen Mandag 2. mars 2020, kl. 12:00.

Send en kort søknad om hvorfor akkurat ditt kandidatur kan være med å styrke uttakskomiteens arbeid og hvilken bakgrunn som gjør deg egnet til et slikt verv.

Vi ønsker at du deler hvilke erfaringer du har, som gjør at du dekker de krav som stilles til et medlem av uttakskomiteen.

Både kvinner og menn oppfordres til å søke.

Søknadens sendes til admin@cricketforbundet.no. Søknader som kommer inn etter tidsfristen vil ikke vurderes.

Søknaden kan sendes på engelsk om det er ønskelig.