Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
Rommen snø.PNG

Endringer i herrenes kampplan

Mye snø og snevre bruksvilkår for Bærum-banen er hovedårsaker til endringer i herrenes kampplan for 2018


Se oppdatert kampplan for herrer her. Alle kamper med endringer er markert med fet skrift. Mange endringer gjelder kun tidspunkt for oppstart av kamper, for å gi lagene bedre spillevilkår. Det er også gjort en del nødvendige endringer på bakgrunn av forhold omtalt nedenfor. Kamper på ukedager i andre halvdel av september er også flyttet frem til tidligere i september.

Det er viktig at alle lag sjekker sine kamper i oppdatert kampplan, og noterer seg eventuelle endringer. 

Fortsatt mye snø på banene

Det ligger fortsatt relativt mye snø på banene i Oslo, Drammen og Bærum. Bildet øverst i nettsaken viser banen på Rommen ved befaring 9. april. I tidligere annonsert kamppkan var sesongstart satt senere enn i 2017, men årets snømengder gjør det nødvendig med enda senere oppstart.

Sammen med Bymiljøetaten vil Norges Cricketforbund nærmere sesongstart vurdere om flytting av sesongens første helgekamper også vil bli nødvendig. 

Enkel runde i NM-gruppespillet

Som en følge av at snømengdene forsinker sesongstarten, og gruppespillet i NM må være ferdig i starten av juli, reduseres gruppespillet i NM til enkel runde (i tråd med spillereglementet for 2018). Hvert lag spiller dermed tre kamper i gruppespillet i stedet for seks, slik som i fjor.

Flere kamper i gruppespillet ville vært ønskelig fra et sportslig perspektiv for å gi lagene mer spilletid og utvikling i T20-formatet, men vi har ikke annet valg enn å ta hensyn til de rådende værforholdene. 

Kun kamper på helg i Bærum

Bærum kommune har kun gitt tillatelse til oppsett av cricketkamper på banen på Rud lørdager og søndager. Flere kamper er flyttet på grunn av dette. Norges Cricketforbund er også i dialog med baseball lokalt og nasjonalt for å få tilgang til ledig kapasitet på banen forbeholdt deres aktivitet. Det er foreløpig satt opp noen få kamper på denne banen. Norges Cricketforbund vil komme tilbake vedrørende endelig godkjenning for bruk av banen for disse kampene. Bekreftelse vil bli gitt direkte til oppsatte klubber. 

Innspill fra klubber

Administrasjonen har mottatt flere innspill fra klubber som har ønsket større eller mindre endringer i kampplanen. Det er et mål at kampplanen skal være så god som mulig for de som deltar, og enkelte ønsker, som senere start på lørdagskamper med lag som reiser fra Trondheim til Oslo, er hensyntatt. Andre ønsker har ikke vært mulig å innfri  -  kampplanen er en stor kabal som skal gå opp, med svært mange og komplekse rammebetingelser.