Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
NIF logo ny.jpeg

Egebergs Ærespris: Ønsker du å nominere kandidater?

Klubber kan nå nominere sine kandidater til Egebergs Ærespris. Frist for å sende inn forslag til kandidater er 5. mars.


I retningslinjene for Egebergs Ærespris er følgende presisert: «Forslagsstillere kan være særforbund, idrettskretser og idrettslag. Forslag fra idrettskretser og idrettslag sendes gjennom særforbundet hvor kandidaten har sin hovedidrett.»

Om klubbene ønsker å nominere kandidater må derfor søknadsskjema sendes til admin@cricketforbundet.no innen 5. mars.

Klubber som ønsker å nominere kandidater bes sette seg godt inn i retningslinjene i forkant av at søknadsskjema fylles ut.

Retningslinjer:

  • Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) har vedtatt egne retningslinjer for æresprisen. Følgende hovedkriterier legges til grunn for vurdering:
  • Kandidaten skal ha fremragende prestasjoner i en idrettsgren: Topplassering iinternasjonale mesterskap som verdensmesterskap (VM), Olympiske leker (OL), Paralympiske leker (PL) eller World Cup sammenlagt.
  • Kandidaten skal også ha utmerket seg i andre idrettsgrener: nasjonale topplasseringer iminst en idrettsgren.
  • Kandidaten kan bedrive hovedidrett og sideidrett samtidig, eller innenfor en rimelig tidsperiode.
  • Kandidaten skal være en god rollemodell for idrettens verdier.
  • Resultater som kan kvalifisere for Egebergs Ærespris må oppnås på seniornivå.
  • Prisen kan vinnes kun én gang.