Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
ECB Stage 1 online.png

ECB Stage 1 Umpire e-læringskurs

Stage 1 Umpire e-læringskurs (ECB) med face to face gjennomgang på norsk/engelsk (NCF)


Kurset er delt i fire (4) trinn. Trinn 1 - 3, gjennomføres digitalt hos ECB. Trinn 4, gjennomgås ved personlig fremmøte hos (NCF).
Alle fasene må være fullført for å bli anerkjent som kvalifisert dommer av NCF.

  • It’s your call Umpire education Stage 1, ECB (digital, gjennomgang)
  • MCC Laws for Stage 1, ECB (digital, gjennomgang)
  • Confirm your understanding, ECB (digitalt, må bestås)
  • Gjennomgang av Stage 1 på norsk/engelsk, NCF (fysisk fremmøte)

For å få lov til å dømme kamper, må alle kvalifiserte dommere hvert år gjennomgå et oppfriskningskurs i regi av NCF.

Samtlige klubber er ihht. NCF sitt spillereglement § 10.2 pålagt å melde inn minst tre kvalifiserte dommere hvert år. Dommerne blir pålagt å gjennomføre en av oppsatte oppfriskningskurs. 

§ 10.2 Oppnevning av kvalifiserte dommere
Innen 1. april må hver klubb som deltar i kampaktivitet arrangert av NCF, melde inn navn på minst tre kvalifiserte dommere og en scorer fra sin klubb som er tilgjengelige for å dømme/score minst tre kamper i løpet av sesongen.

Praktisk info

  • Påmelding skjer via min idrett.
  • Det vil bli plass til maks 50 kandidater
  • Kursavgift kr. 300,-
  • Link til ECB e-læringskurs vil bli delt etter utført påmelding og betaling
  • Dato til Trinn fire, gjennomgang på norsk/engelsk er satt til  22. mars, kl. 18:00 - 21:00 Idrettens Hus