Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket

NCF inviterer til spennende dommerseminar i regi av tidligere toppdommer

NCF arrangerer for første gang dommerseminar mandag 11. november kl 17:00 – 21:00 på Ullevål. Hensikten er å samle alle dommere, og gi dommerne en anledning til å møte hverandre, mens NCF får muligheten til å kommunisere direkte med dommerne.


Seminaret starter med et foredragsinnlegg og følges opp med workshop.

Fristen for påmelding, innspill, forslag til endringer i spillereglementet er fredag 1. november.

Fase 1: Dommerrollen – Hva er en god cricketdommer?

Guro Røen vil holde en workshop med oss om dommerrollen i Cricket. Guro er selv tidligere internasjonal håndballdommer, hvor hun har dømt flere EM, VM og OL sammen med sin dommermakker Kjersti Arntsen. Hennes største oppgave i dommerkarrieren var å dømme OL-finale i Rio 2016. Selv om hun la opp som dommer i 2018, brenner Guro fortsatt for dommerrollen og det å utvikle gode kampledere.

Fase 2: Enkel servering

Fase 3: Innlegg Dommerkomiteen og deltakere

Fase 4: Gjennomgang innkommende innspill:

Dere bes om å sende inn innspill til temaer/scenarioer vi kan drøfte/diskutere. Innspill til endringer i spillereglementet tas også imot med takk. Skulle noen av dere ønske å holde innlegg for samlingen, må dette meldes inn med innholdet på forhånd.

Husk alle innspill og forslag må sendes inn skriftlig til mir@cricketforbundet.no med kopi til dk@cricketforbundet.no .