Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
190304_UmpireStage_1.png

Dommerkurs Stage 2 - Oslo

Dommerkurs Stage 2 arrangeres i Oslo lørdag 20. april, 2019. For jenter og gutter

Stage 2 tilsvarer tidligere Level 1A.


Praktisk informasjon.

Dato: 20. april 2019
Oppstart: 09:00
Avslutning: 17:00
Påmeldingsavgift kr. 200 per deltaker, blir fakturet klubben i etterkant
Sted: Idrettes Hus, Ullevall Stadioen
Adresse: Sognsveien 73, 0854 Oslo
Bevertning: Enkel bevertning, samt drikke under lunsj ca. kl. 12:00 

Beliggenhet - for kart trykk her

Kursholder: Raymond Holyer

Kurset er laget for å gi deltakerne ytterligere kunnskaper og ferdigheter for dømming på høyere nivå og i ligaspill. 

Kurset går over ca 8 timer. Kursbevis deles ikke ut før kandidaten har gått gjennom en lang prosess. Kurset krever betydelig tilleggsarbeid utover de 8 timene med kursdeltakelse. De går fra å være Educational til Creditational i løpet av en lenger prosess med praktisk, gjennomgang av hele lovverket samt tester og vurderinger.

Forutsetninger for å delta: 
Detlakelse på Dommerkurs Stage 2 forutsetter nylig deltakelse på NCF-godkjent Dommerkurs Stage 1, eller tidligere deltakelse på nivå 1-kurs. Tidligere dommererfaring kan vurdres opp mot manglende Stage1.

Påmelding innen torsdag 18. april. Ved fulltegnet kurs, vil vi prioritere en jevn fordeling fra de ulike klubbene. 

Link til påmelding, trykk her

For ytterligere spøsrmål kontakt Tariq via mir@cricketforbundet.no