Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
2021 NCF logo 600pix.png

Dommer & scorer oppdateringer

I forbindelse med Sak 37, 2022, NCF dommer/scorer ressurser, innføres ulike endinger fra 1. juli 2022


Sak 37, 2022, NCF dommer/scorer ressurser – LES PROTOKOLL 

 • Sanksjonering ihht. § 10.2
 • Dommerpanel
 • Dommerhonorarer
 • Reisetilskudd for dommeroppdrag i regioner utenfor Oslo
 • Dommer- og scorerhonorar for U-serien, NCF-serien og kvinneserien, kreves inn via Visma
 • Oppdater spillereglement for §§ 10.1.4 - 10.1.7 samt §10.2.2LES MER

Sanksjonering ihht. § 10.2

Klubber som ikke har registret påkrevd antall dommere/scorer innen 1. april, sanksjoners i henhold til gjeldende spillereglement. Manglende eller mangelfull registrering, er fakturert den enkelte klubb i henhold til regelverket.

Dommerpanel

Dommerpanelet  reduseres til 2 nivåer, Level 1 og Level 2 med samme honorering.
Nåværende dommerpanel fjernes i sin helhet og tilhørende paragrafer i spillereglementet er oppdatert.

Følgende nivåer innføres og er gjeldende fra 1. juli:

 • Level 1 Nybegynnere, Stage 1 dommere
 • Level 2 Erfarne, Stage 2 dommer til Elite og 1.divisjon

! Dommerkomiteen oppfordrer klubber til å melde inn dommere som kan ta oppdrag utenfor egen region.

! Forbundsstyret anmoder dommerkomiteen til å oppnevne dommere i tråd med oppdaterte dommerpanel og tilhørende divisjoner.

! Skulle det være dommere som er registret i feil panel, eller for de med generelle spørsmål, ta kontakt Dommerkomiteen.

 • Dommerpanel 2022 – LES MER
 • Dommer- scorerhonorarer 2022 – LES MER

Veiledning - innkreving av honorarer

 • Dommer- og scorerhonorar for herrer kreves opp via Idrettsoppgjør
 • Dommer- og scorerhonorar for U-serien. NCF-serien og kvinneserien kreves opp via Visma
 • NCF reisetilskudd for utenbys dommeroppdrag kreves inn via Visma

  For dommere & scorere som ikke har registrert en Vismakonto, ta kontakt med NCF