Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
NCF Strategi.png

Digital medlemsregistrering

Som noen av dere vet, så holder Norges Idrettsforbund på å digitalisere medlemssystemet sitt.

Dette betyr at innen 31.12.2019, må alle klubber ha registrert medlemmene sine digitalt i idrettens medlemssystem (KlubbAdmin).

Dette er første ledd i en prosess vi må igjennom for at våre klubber skal ha kontroll på sine egne data og medlemstall.

Klubber risikerer tap av økonomiske støtteordninger og utmelding fra NIF, dersom de ikke har et godkjent system innen 31.12.2019

For å hjelpe dere litt på vei, tilbyr NCF i samarbeid med NIF-digital en manuell importløsning. I det vedlagte Excel dokumentet må dere på alle medlemmer fylle inn minst:

 • Kjønn (M for mann, K for kvinne)
 • Fødselsdato (dd.mm.åååå.)
 • Etternavn*
 • Fornavn
 • Postnummer (4 siffer)
 • Epost adresse

(*) Etternavn er kun ETT navn iht. navneloven, dog kan det være sammensatt av to navn med bindestrek mellom. Dvs. "Nouman Shehzad Butt" har Nouman Shezad (fornavn) og Butt (etternavn), mens "Nouman Shezad-Butt" har Nouman (fornavn) og Shehzad-Butt (etternavn). Fyll ut fornavn/etternavn som det er oppgitt i passet til medlemmet.

Send inn utfylte lister til jesper.moller@cricketforbundet.no innen 9. desember 2019!

___________________________________________________________________________

ENGLISH

As some of you already know, NIF is currently in the process of digitalizing their membership system.

This means that by 31.12.2019, all clubs need to register their members digitally in Norwegian sports membership system (KlubbAdmin).

This is the first step for clubs to be in control of their membership data and numbers.

Clubs run the risk of losing financial support and being excluded from Norwegian sport, If they are not using a approved membership system by 31.12.2019

To help clubs in this process, NCF and NIF-digital have developed a manual data-import solution. In the attached Excel document you are requested to minimum fill out the following information for all members:

 • Sex (M for mann, K for kvinne)
 • Date of birth (dd.mm.åååå.)
 • Surname*
 • First name
 • Postnummer (4 digits)
 • e-mail adress

(*) Surname consist of only ONE name according to Norwegian name-law. Fill out first name/surname as it is listed in the members passport.

Please send in completed lists to jesper.moller@cricketforbundet.no by 9th of December 2019!

Fil for registrering- TRYKK HER