Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
dommer og scorere.jpg
Foto: Shutterstock

Siste scorerkurs i 2023

Søndag 19. mars er siste mulighet for å delta på CricClubs nettbaserte scorerkurs i 2023.


Begge kurs gjennomføres via Teams. Informasjon og påmelding finner du i vår kurskalender.

  • Level 1-kurset gjennomføres kl. 12:00 – 14:00
  • Level 2-kurset gjennomføres kl. 15:00 – 17:00

Klubber oppfordres til å sende alle kapteiner og flest mulig spillere til scoringskursene. 

Norges Cricketforbund hadde utfordringer med å skaffe nok scorere til kamper under sesongen 2022. Det er derfor viktig at flest mulig nå blir fortrolige med å bruke scoringsapplikasjonen. 

§ 10.3.2 Dommerfravær:

  1. Hvis begge oppsatte dommere ikke møter opp, skal kampen omberammes.  
  2. Dersom en av dommerne eller scorer oppført i NCF sin kampplan ikke møter opp, kan det velges en annen dommer etter begge kapteinenes samtykke. Scoring kan i et slik tilfelle utføres av lagene selv.

§ 10.5.2 Scoringssystem:

Det er kun NCF sitt valgte turnerings- administrasjonssystem som skal brukes til å score kamper som spilles i regi av NCF. Scorer, dommere og begge lags kapteiner plikter å sette seg inn i bruken av turnerings- administrasjonssystemet.