Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
Coronainfo3.png

Cricketforbundets koronavettregler

Status per 28.04.2021. For idretten gjelder følgende knyttet til ulike fylker/kommuner med cricketklubber: 


Lokale koronarestriksjoner – følg med på reglene i din region!

NCF har tilpasset og oppdatert crickets Koronavettregler i samsvar med de nasjonale retningslinjer og ber alle å sjekke status i egen kommune. Viktig å sette seg inn i regelverket i egen kommuen før man samles til trening. Alle er ansvarlig for egen aktvitet, men klubbene har et overordnet ansvar:

  • Klubben er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres forsvarlig og i tråd med reglene
  • Klubben bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon før oppstart
  • Klubben må forsikre at alle aktive og ansvarlige har fullført Idrettens Koronavettkurs

Det kan virke mye å forholde seg til, men er i bunn og grunn få punkter og sunn fornuft:

  • 1 meters avstand
  • Syk, hold deg hjemme
  • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
  • Minimal bruk av offentlig transport
  • Inntill videre, bruk eget utsyr
  • Ansvar & respekt

NYTTIGE LINKER