Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
lassa.png

Cricketbane i Stavanger er vedtatt!

Kommunalstyret for miljø og byutvikling i Stavanger vedtok 10. april etablering av cricketbane med pitch i Lassa idrettspark. 


Norges Cricketforbund har lenge arbeidet for en slik etablering for å styrke cricketidrettens rammevilkår i Stavanger-regionen, og har gjennom de siste månedene hatt tett dialog og besøk av Kommunalstyret for miljø og byutvikling. 

Tirsdagens vedtak er i tråd med Norges Cricketforbunds ønsker. Cricket får sammen med baseball og fotball (sambruksløsning) det største arealet i idrettsparken, som er stort nok for en skikkelig cricketbane til bruk for alle. Banen vil utstyres med pitch for cricket. Videre skal det etableres kunstgress på banen, med kvalitet tilfredsstillende for cricket, slik at banen vil være godt tilpasset værforholdene med tidvis mye nedbør i området. 

- Dette er virkelig gode nyheter, og svært gledelig for norsk cricket, sier styreleder Sondre Gullord om tirsdagens vedtak.

- Vi har jobbet mye med dette de siste månedene, og det er fantastisk at Stavanger kommune satser slik på cricketidretten og tilrettelegging etter våre ønsker. 

- Norges Cricketforbund har også fått gjennomslag for at det skal også anlegges en midlertidig pitch på criketbanen i forbindelse med NM–veka 2018, hvor Norges Cricketforbund ønsker å delta. Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon vedrørende dette i løpet av kort tid.