Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
Påsken2021Tøyen.jpg

Cricket i høstferien for barn var vellykket

NCF støttet Tøyen Sportsklubb slik at barn kunne øve på cricket i høstferien med flinke aktivitetesledere.  


Tilbudet var gratis og gjaldt ca. 200 barn 6 - 9 år som var med på allidrettsskole hvor cricket var en av tre idretter barna var med på.

Aktivitetslederne meldte om blide og lærevillige barn og at tilbudet var vellykket.

Her er mer informasjon fra Tøyen Sportsklubb.