Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
Rope & winder.png

Boundry rope og rope winder

Rope winders med tau på Ekeberg 1 & 3 samt Stubberudmyra. er nå¨tilgjengelig. Her følger veiledning for bruk.


Boundry rope winder

Dette er nytt for oss alle. Det er derfor behov for å spesifisere lagenes ansvar på banen. Dette fordi tauet ikke kan bli liggende gjennom hele sesongen grunnet klipping og andre arrangement. Derfor innføres en fast rutine f.o.m 13. aug. 2022 som lagene må tilpasse.

Boundry rope winder helg

Boundry rope winder lørdag – 1. kamp

  • Begge lag er pålagt å rulle ut tauet ved hjelp av rope winder, 20 minutter før kampstart
  • Skulle, morgenkampen være avlyst eller utsatt, flyttes ansvaret over på laget som skal spille neste oppsatte kamp
  • Tauet skal bli liggende til søndag kveld

Boundry rope winder søndag - siste kamp

  • Begge lag er pålagt å rulle tilbake tauet etter siste kamp er ferdigspilt, ved hjelp av rope winder
  • Er ettermiddagskampen avlyst eller utsatt, må laget som spiller siste oppsatte kamp, rulle tauet tilbake

Boundry rope winder hverdager

  • Ved ettermiddagskamper på hverdager, skal lagene rulle ut og rulle tilbake tauet etter ferdigspilt kamp, ved hjelp av rope winder.

Hvis et lag nekter å samarbeide, vil regler som gjelder for sen kampstart og evt. walkover tre i kraft. Dommeren plikter å påse at det blir gjort og rapporterer inn klubben som ikke samarbeider. Ved mislighold, vil det ansvarlige laget bli ilagt en bot på kr. 1000. Boten må være betalt innen fristen. Ved frist overtredelse, forhøyes boten til kr. 2000. 

MERK. På Rommen vil tauet bli liggende gjennom hele sesongen. Der vil tidligere ordning fortsatt gjelde.

Link til veiledning