Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
Bjorvika CK.jpg

Bjørvika CK til ECL 2021

Vi ønsker Bjørvika lykke til med forberedelser og planlegging mot en spennende uke i Spania 2021, der de skal konkurrere mot 14 land i T10 formatet.


Hvorfor Bjørvika CK?

Bjørvika CK var det siste laget som gikk seirende ut av et T20-format i en fullverdig sesong, uten unntak i en koronadominert verden.

Idrettens mange arenaer fikk er stor og uforutsigbar utfordring med Covid 19. Norges Cricketforbund planla for mulig sesong, med ulike alternativ som Plan B og Plan C. Sammen med Norges Idrettsforbund (NIF), jobbet NCF målrettet mot kulturdepartementet og Folkehelseinstituttet (FHI), hvor ballen etter hvert ble friskmeldt. Medio juni åpnet crickets mulighet til å starte opp tilpasset cricketaktivitet. En plan B, der aktivitet for kvinner, barn og en avkortet sesong for menn, ble satt i verk med flere unntak og spesialtilpassede regler. Det ble åpnet for fleksible valg for deltakelse i aktiviteten, der flere valgte å trekke seg fra spill i 2020. T20-menn, ble spilt under ekstraordinære Covid-19 tilpassinger, ref. Sak 37, 2020 Implementering av sesongen 2020 – Plan B. 

Styret vedtok bl.a., følgende ekstraordinære unntak og reglement for avviking av alternativ sesong:

  • Gjennomføre alternativ sesong 2020 som planlagt, med gitte retningslinjer
  • Alminnelige opp- og nedrykksregler vil gjelde, med unntak av de lagene som trekker seg fra seriespill grunnet Korona.
  • Gi klubber som frykter Korona viruset fritak fra deltakelse i sesongen 2020. Klubber med godkjent fritak, vil ikke miste sin plass i T20 divisjonen/Premier/Championship i 2021 sesongen.
  • Oppsatte kamper for lag som har trukket seg på grunn av Korona, men skulle ha spilt, blir regnet som «Avlyst kamp». I «Avlyst kamp», deles det ikke ut poeng til noen av lagene.
  • B- og C-lags spillere kan spille et ubegrenset antall med kamper for A- lag i 2020.

2020 ble med Korona-tilpasset cricketaktivitet, der Koronavettregler og retningslinjer styrte hverdag og valg. Et 2020 der cricket var en av de få som fikk mulighet til å utøve sin idrett med trening og kampaktivitet. Om ikke en normal sesong under normale forutsetninger, men med høyt aktivitetsnivå ut ifra forutsetningene.

Link protokoll 7, 2020 – TRYKK HER.

2020 anses derfor som en unntakssesong basert på tidligere vedtatte tilpasninger. På det grunnlaget anerkjennes ikke T20-serien som fullverdig. Derved anses vinner av NM fra 2019 som representant for Norge under ECL 2021.

Link til protokoll 15, 2020 – TRYKK HER