Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
P-PF-kt-02194-L.jpg

Bijeyata Kumari trer midlertidig ut av NCF-styret

Bijeyata skal over i administrativ funksjon for NCF i en periode.


Bijeyata og NCF har fått NAV-støtte for arbeidspraksis. Dette vil si at Bijeyata fremover skal gi en hjelpende hånd til administrasjonen med forefallende arbeid. Samtidig vil hun selv få arbeidstrening innen idrett og administrasjon, med kostnader dekket av NAV.

Dette er en god ordning som gir fordeler til alle parter. Bijeyata vil jobbe 15 timer pr. uke for NCF, og hun kan da ikke ha verv samtidig innen NCF.

Vi ønsker henne hjertelig velkommen i en administrativ rolle i denne perioden, som er berammet til 31. juli.