Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
Logo_NCF_nettsiden.jpg

Betaling for spillerlisens/forsikring sesongen 2021

Nå er det åpnet for å betale spillerlisens og alle som hadde lisens i 2020 har fått en e-post om dette. Lisensen bør betales så raskt som mulig da den gjelder fra betalingstidspunkt.
For alle utøvere som hadde spillerlisens i 2020, ligger lisensen for 2021 klar til betaling via utøverens side i MinIdrett


Utøvere med spillerlisens i 2020 har mottatt en e-post om betaling av spillerlisens for 2021. med følgende tekst:

Hei xxxxxxx

Din lisens er nå tilgjengelig for betaling i Min idrett under fanen Lisens, og den kan du enkelt betale online. Betalingsstatus vil deretter vises som betalt straks betalingen er fullført.
Lisensen gjelder fra betalingsdato og fram til 1. januar 2022, og gjelder for skader som oppstår både i kamp og trening. 

For å være spilleberettiget for 2021 sesongen må lisens være betalt! 

Vi ser at endel e-poster ikke kommer frem til aktuelle utøvere. Det betyr at e-postadressen som ligger på utøverens side på Minidrett må rettes opp. Vi oppfordrer alle utøvere om å logge seg inn på sin side i MinIdrett for å sjekke om det ligger riktig informasjon der og eventuelt rette opp selv. Det er utøveren selv som er ansvarlig for at riktig informasjon ligger på MinIdrett.

For de klubbene som betaler utøvernes spillerlisens, kan klubbene gjøre dette via Sportsadmin, der kan de også registrere nye spillere som skal ha lisens.
Brukerveiledninger er her: Lisenser i SportsAdmin | Norges Cricketforbund (cricketforbundet.no)