Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket

Særskilte regler for kvinneserien

Det henvises til NIFs generelle regler og NCFs spillereglement, samt særskilte regler for kvinneligaen. 


Viktige punkter fra alminnelig spillereglement

§ 1.2 Det kan lages egne spillereglement, og/eller egne supplement til dette spillereglementet, for kvinneligaen, veteran, barn og ungdom.

§ 2.2 NCF bifaller og støtter fullt ut Cricketspillets ånd (the Spirit of the game), ICCs og NIFs antikorrupsjons kode, ICCs antidoping-kode og ICCs anti-rasisme kode, trakassering og seksuell trakassering.

§ 2.3 NCF følger Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett som vedtatt av Norges idrettsforbund (NIF). NCF skal håndtere varslinger og saker som gjelder seksuell trakassering, og andre typer trakassering og diskriminering i henhold til norsk idretts veileder for håndtering av seksuell trakassering og overgrep.

§4.7.8 For kvinneligaen hvor en klubb kan ha to lag i samme divisjon vil ikke §4.7 og §4.7.1 være gjeldende. I kvinneligaen kan ingen spillere veksle mellom to lag fra samme klubb i samme sesong.

Særskilte regler for kvinneligaen

  • Øverste lag på tabellen etter seriespill vinner serien
  • Det kan benyttes fem (5) gjestespillere i løpet av sesongen, forutsatt at disse er registrert med navn og fødselsdato før deltakelse
  • En spiller kan kun representere ett (1) lag i løpet av serien
  • Kamplengden maks 4 timer med 20 overs per inning
  • 50 meters boundry
  • 8 spillere må være på banen, ferdig skiftet før toss
  • Kun registrerte spillere kan delta i NCF turnering/serie

Definisjon gjestespiller
En gjestespiller må være gyldig registrert i klubb tilsluttet NCF og oppfylle aldersbestemmelsene, og kan kun være gjestespillere for ett annet lag.

Utstyr

  • Lagene tar selv med seg wickets og bails til kamp
  • NCF står for baller
  • Bruk av hjelm er påbudt, med unntak av kamper med softball/tennisball