Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket

Barn & ungdom

Det henvises til NIFs generelle regler for ungdomsidrett, NCFs spillereglement, samt særskilte regler for ungdomsserien.


Definisjoner:
Barn: 12 år og yngre
Ungdom: 13 – 19 år.

Barn:
NIF generelle regler og retningslinjer for barneidrett
LINK: her

Idrettens barnerettigheter
LINK: her

Ungdom:
NIF generelle regler og retningslinjer for og ungdomsidrett
LINK: her

Merk viktige punkter fra alminnelig spillereglement

§ 1.2 Det kan lages egne spillereglement, og/eller egne supplement til dette spillereglementet, for kvinneligaen, veteran, barn og ungdom.
§ 6.4 Det er ikke tillatt med flere lag fra samme klubb i samme divisjon. Unntak for kvinneliga og ungdomsligaer, hvor man kan ha inntil to lag fra samme klubb med regulering på flyt av spillere, iht. §4.7.8

Særskilte regler for seriespill barn og ungdom

U19 serieoppsett

 • Det spilles dobbel runde i serien
 • Hvert lag må minst ha 9 spillere på banen. Det kan benyttes fem (5) gjestespillere i løpet av sesongen, forutsatt at disse er registrert med navn og fødselsdato før deltakelse
 • En spiller kan kun representere ett (1) lag i løpet av serien
 • Kamplengden maks 3 timer og 15 minutter, med 20 overs per inning

U17 serieoppsett

 • Det spilles dobbel runde i serien
 • Hvert lag må minst ha 9 spillere på banen. Det kan benyttes fem (5) gjestespillere i løpet av sesongen, forutsatt at disse er registrert med navn og fødselsdato før deltakelse
 • En spiller kan kun representere ett (1) lag i løpet av serien
 • Kamplengden maks 3 timer og 15 minutter, med 20 overs per inning

Definisjon gjestespiller U17 og U19

 • En gjestespiller må være gyldig registrert i klubb tilsluttet NCF og oppfylle aldersbestemmelsene,
 • og kan kun være gjestespiller for ett lag.

U15 serieoppsett

 • Det spilles dobbel runde i serien
 • Hvert lag må minst ha 7 og maks 9 spillere på banen
 • Det kan benytte fire (4) gjestespillere i løpet av sesongen, forutsatt at disse er registrert med navn og fødselsdato før deltakelse
 • En spiller kan kun representere ett (1) lag i løpet av serien
 • Kamplengden maks 2 timer og 30 min., med 15 overs per inning
 • Serien spilles med hvit ball (lettere ball) og fargede drakter
 • Boundry (40-45 meter radius)
 • Wide og no ball telles som good ball og kastes ikke på nytt, men det gis 2 runs
 • Siste over av en inning skal være en normal over med alminnelig wide og no ball regler

U13 serieoppsett

 • Det spilles dobbel runde i serien
 • Hvert lag kan minst ha 7 og maks 9 spillere på banen. Det kan benytte seks (4) gjestespillere i løpet av sesongen, forutsatt at disse er registrert med navn og fødselsdato før deltakelse.
 • En spiller kan kun representere ett (1) lag i løpet av serien
 • Kamplengden maks 2 timer, med 10 overs per inning
 • Serien spilles med soft ball/tennisball og fargede drakter
 • Kampen spilles på 20 yards pitch med innersirkel som boundry
 • Wide og no ball telles som good ball og kastes ikke på nytt, men det gis 2 runs
 • Siste over av en inning skal være en normal over med alminnelig wide og no ball regler

Definisjon gjestespiller U15, U13, U11 og U9

 • En gjestespiller må oppfylle aldersbestemmelsene og kan kun være gjestespillere for ett annet lag.

U11 og U9 serieoppsett

 • Det spilles enkel eller dobbel serie
 • Hvert lag kan minst ha 7 og maks 9 spillere på banen. Det kan benyttes fire (4) gjestespillere i løpet av sesongen, forutsatt at disse er registrert med navn og fødselsdato før deltakelse
 • Ingen rangering/ingen serievinner kåres. Ingen individuelle priser, men samtlige deltakere får medaljer (ihht. barneidrettsbestemmelsene) Link her
 • Tillatt med ren jente/guttelag eller mix lag (gutter og jenter)
 • Kun en bowler kan kaste 2 overs, resten maks 1 over
 • En spiller kan kun representere ett (1) lag i løpet av serien
 • Kamplengden maks 1 time og 15 minutter, med 6 overs per inning
 • Kampene spilles med plast bat, wickets og soft ball/tennisball
 • Kampen for U11 spilles på 18 og U9 på 16 yards pitch med innersirkel som boundry
 • Det er ikke krav om ordentlig Cricket pitch. Kampene kan spilles på flexi pitch, fotballbane, helst med kunstgress eller en egnet gresslette
 • Wide og no ball telles som good ball og kastes ikke på nytt, men det gis 2 runs
 • LBW, obstracting the field, hitting the ball twice, penalty runs, no ball for arm action skal ikke være med
 • Umpiring og scoring gjøres av lagene. En inning hvert lag (trener/foreldre)

Utstyr

 • NCF står for baller til ungdomsturneringen.
 • Bruk av hjelm er påbudt, men unntak av U13 som spiller med softball/tennisball

Generelt

 • Avvikling av U13 og U15 kamper krever tilstedeværelse en voksen representant fra hvert av lagene

Økonomisk støtte

 • NCF gir kr. 3000 til hver klubb som deltar med ett eller flere lag i ungdomsserien og som alltid stiller med NCF-sertifisert trener(e) sammen med laget på kamp