Påsken2021Tøyen.jpg

Cricket i høstferien for barn

NCF støtter Tøyen Sportsklubb slik at barn kan øve på cricket i høstferien.  

Tilbudet er gratis og gjelder barn 6 - 9 år som er med på allidrettsskole hvor cricket er en av tre idretter barna er med på.

Her er mer informasjon fra Tøyen Sportsklubb.