Code of conduct

Som representant for Norge er det viktig at alle landslagsspillere holder seg oppdatert på alle gjeldende lover å relger forbundet med deres engesjement.

NCF Code of conduct.er et viktig dokument som følger hver enkelt landsgalagspiller.

Samtlige landslagsspillere skal hver år signere en oppdater Code of conduct.

Code of conduct  gjelder i perrioden 1. mars - 28. februar

I tillegg skal alle landslagsspillere årlig ha gjennomført Ren utøver inne 1. april

 

For nedlasting utfylling og signering - TRYKK HER

Sendes til dominic@cricketforbundet.no innen 28. februar hver år.