8.jpg

Klubbutvikling og økonomi

Et satsingsområde for Norges Cricketforbund er bidrag til sterkere og bredere klubber med riktig kompetanse. Sammen med idrettskretsene tilbys kurs i klubbutvikling og økonomistyring for å underbygge dette.  

Obligatoriske temakurs 

For å kunne delta i NM- og seriespill under Norges Cricketforbund, samt motta økonomiske tilskudd gjennom forbundet, må klubber delta på utvalgte obligatoriske temakurs. Ordningen har i første omgang vært begrenset til Akershus og Oslo. Før sesongen 2018 har to kurs i henholdsvis økonomistyring/budsjettering og årsmøte/valgkomiteens arbeid vært obligatoriske. Alle klubber påmeldt NM- og seriespill i 2018 fra Oslo og Akershus har gjennomført kursene. 
 

Klubbutvikling

Klubbutvikling er alt som gjøres for at idrettslaget utvikler seg fra dagens situasjon til en ønsket og bedre framtidig situasjon. Norges Cricketforund har avsatte midler og samarbeider med blant annet Oslo Idrettskrets om program for klubbutvikling. Klubber som deltar i en klubbutviklingsprosess mottar ekstern bistand og ressurser for å nå sine mål.  

Les mer om klubbutvikling på Norges Idrettsforbund sine sider

Kontakt administrasjonen ved utviklingskonsulent Tariq Mir ved spørsmål og/eller ønske om å delta i en klubbutviklingsprosess 

alt