Klubber

NCF har medlemsklubber fra åtte forskjellige fylker. Majoriteten av klubbene har tilhørighet på Østlandet. Samtidig er det økende cricketaktivitet over hele landet, og det etableres stadig nye cricketklubber i nye kommuner.