Hisøy Idrettslag - Cricket

HISØY IL CRICKET

Historie

Arendal & Grimstad Cricket Klubb ble offisielt opprettet 17. april 2018 da den ble en del av Hisøy IL. Før det har klubben fungert uoffisielt de siste 4-5 årene med en beskjeden begynnelse, men med en jevn vekst. I 2017 tok klubben et stort initiativ for å involvere flere mennesker og registrere seg som en cricketklubb etter å ha fått støtte fra FortetSMS. Nå, som en del av Hisøy IL, håper vi å oppnå større høyder.

Målsetninger

  • Fremme cricket: Som første og eneste Cricket-klubb i denne regionen, er et av hovedmålet og ansvaret for cricket klubben å fremme cricket i Norge, spesielt i Aust Agder. Klubben vil forsøke å etablere cricket i lokale skoler for å fremme cricket blant barn og skape et kontinuerlig strøm av spillere. I tillegg vil klubben fremme kvinners cricket i denne regionen.
  • Sport for alle: Gi en sport for alle, uavhengig av nasjonalitet, etnisitet eller kjønn.
  • Individuell utvikling og lagarbeid: Å jobbe sammen for å nå et felles mål er nøkkelen til suksess i Cricket. Dermed er det i tillegg til å utvikle tekniske ferdigheter med cricket, en viktig del av treningen å lære spillerne slike verdier, for å gjøre dem ikke bare til gode spillere, men også gode mennesker.
  • Fair play og nytelse

Kontakt

Lagleder

Sudhanshu Shekhar Pandey
+47 98233279
sudhanshushekharp@gmail.com

Kontaktperson

Sudhanshu Shekhar Pandey
agcklubb@gmail.com