NTNUI Cricket

Kontakt

Lagleder

MALIK MUHAMMAD ZAKI MURTAZA KHAN
46563697 cricket-leder@ntnui.no

Kontaktperson

ANUVANSH SHARMA
94430238 anuvansh.sharma@hotmail.com