Furuset Cricket Klubb

Kontakt

Lagleder

Shahid Nawaz Khan
+47 98452363
shahidnawaz_khan@hotmail.com

Kontaktperson

Shahid Nawaz Khan & Tausif Fakher
+47 99347660
tausiffakher@gmail.com