United Cricket Klubb

Kontakt

Lagleder

Sujithan Selvaratnam
+47 473 22 162
sajithan16@hotmail.com

Kontaktperson

Prakash Vijayanathan
40147042
prakas_110686@hotmail.com