Møhlenpris IL

Et  idrettslag med lavterskelaktiviteter og fokus på inkludering, mestring og sosial kompetanse

Møhlenpris idrettslag, MIL, er et lavterskeltiltak for minoritetsungdom og enslige mindreårige flyktninger i Bergen kommune. Vår grunntanke er at idrett skal være tilgjengelig for alle, og dersom vi kan skape et positivt fellesskap rundt idretten har man mulighet til å påvirke ungdommene på andre arenaer i livet. I MIL bruker vi idrett til å etablere relasjon for å arbeide med inkludering, empowerment, radikalisering og voldelig ekstremisme samt negativ sosial kontroll og tvangsekteskap.

Kontakt

Kontaktperson

David Martinez
98255161
david@david.no