Kalender - Norges Cricketforbund

Oversikt over viktige frister og datoer.   
 

DATO TID ARRANGEMENT STED TYPE INFORMASJON
November 2016          
23. november  23:59 Utstyrsordningen 2016   Søknadsfrist Søknader sendes inn via SportsAdmin. 
24. november 18:00-21:00 Kurs - Økonomistyring Ekeberg, Oslo Kurs - klubb Obligatorisk for klubber i Oslo og Akershus.
25. november 18:00-20:00 DK møte Ullevål, Oslo Møte - komite Møte for medlemmer i dommerkomiteen. 
26.-27. november 10:00-15:00 Trenerkurs - Intro to cricket NCA, Oslo Kurs - trener  ICCs introduksjonskurs for crickettrenere.
Desember 2016          
12. desember 19:00-22:30 Lagledermøte Ullevål, Oslo Møte - klubb For klubbledere. Gjennomgang av serieoppsett og spillereglement for 2017.