Forsikring

Forsikring er viktig, spesielt når uhellet er ute. Her finner du informasjon om ulike forsikringsordninger i norsk idrett og norsk cricket.

Forsikring for barn.
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund (NIF) og Norges Cricketforbund (NCF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Les mer…

Forsikring for ungdom og voksne.
Ungdom og voksne som spiller cricket er forsikret gjennom en egen forsikringsavtale som NCF har med IF Skadeforsikring. Les mer… 

NB!
Det er utrolig viktig at alle klubber er flinke med å registrere sine medlemmer i klubben slik at de er dekket av forsikringen. Alle spillere som skal spille serie og turneringer må meldes inn og registreres i NCF sitt system.