Min Cricket.PNG

Min Cricket

Brukerveiledning er lånt fra handball.no

Dersom du har funksjon knyttet mot lag eller klubb, vil du få tilgang til flere funksjoner når du logger inn. Se derfor Tilgangsmatrisen for Min Cricket.

Se under hvordan en kan få informasjon en ønsker å utnytte app’en på en best mulig måte:

Min Cricket Appen er tilgjengelig på Google Play og på Apple Store

OVERSIKT

PROFIL

BESKJEDER OG MELDINGER

DINE LAG

LEGGE TIL KAMPER I EGEN KALENDER

KLUBBENS KAMPER

BANEDAGBOK

DOMMERDAGBOK

FØLG EN TURNERING

KAMPTROPP

LISENSSJEKK

SUPPORT


PROFIL

Under Profil kan en logge inn med MinIdrett-konto. Da vil automatisk få inn lag en har funksjoner eller tilknytning til.


BESKJEDER OG MELDINGER

Når det blir gjort endringer i en kamp for et lag du følger eller har tilknytning til, vil endringsvarsler legges her.

Har du i tillegg godttatt å få Push-varsler, vil du få en varsel i startvinduet på telefonen når du ikke er inne i appen.

Øverst i vinduet står det i parentes hvor mange uleste meldinger en har. Disse uleste beskjedene har en blå bakgrunn.

De som har en Lagleder- eller Trener-funksjon tilknyttet et lag, kan også sende meldinger til andre spillere eller ledere som er tilknyttet et lag. Da får en opp den grønne sirkelen ned i hjørnet i vinduet i beskjed-vinduet. Klikker en på denne sirkelen kommer dette vinduet opp:


DINE LAG

Her listes lagene du enten er involvert i gjennom for eksempel:

Her listes lagene du enten er involvert i gjennom funksjoner som blant annet:

  • Lagleder
  • Trener
  • Kampansvarlig Lag
  • Spiller
  • Familiemedlem som spiller på laget, hvis en har registrert familierelasjon i MinIdrett.

Ønsker du fjerne lag fra Lag du følger, klikker du kun på den oransje stjernen til høyre for laget.

Ønsker du å legge til nytt lag, klikker du på Legg til lag og søker først etter klubben laget tilhører:

Velg så hvilke lag du ønsker å følge fra klubben i listen som kommer opp, ved å klikke på den grå stjernen til høyre. Når du har valgt, vil stjernen bli oransje:

Herfra en også merke av for å følge laget, ved å klikke på stjernen øverst i hjørnet (ved siden av Hjem-huset).

Ønsker en å se kampkalenderen til en klubb, klikker en på knappen “Se alle klubbens kamper” under klubbens lag når du har søkt opp klubb. Dette blir app’ens svar på klubbdagbok.


LEGGE TIL KAMPER I EGEN KALENDER

Under Instillinger kan en stille inn hvilke varsler en skal få rundt de ulike lagene en har tilknytning til eller følger, samt kunne eksportere lags kampaktiviteter til telefonens kalender.

Ønsker du å få et lags kamper inn i din telefonkalender, åpner du valgt lag og klikker du på den grønne knappen ”Eksporter lag til telefonkalender”. Da får en et valg om hvilke kalender du ønsker at kampene skal legge seg i.

For at denne funksjonen skal fungere må du i telefonens innstillinger gi Min Volleyball-appen tilgang til din kalender. Hvordan dette gjøres er ulikt fra telefon til telefon.

En bekreftelse vil dukke opp i vinduet når eksporteringen er gjort. Dersom en kamp flyttes til ett nytt kamptidspunkt, vil kalenderen  oppdateres gjennom automatisk synkronisering med app’en.

Fjern lag fra telefonkalender

Ønsker en å fjerne et lags kamper fra telefonkalenderen, går en inn på laget igjen og klikker “Fjern lag fra telefonkalender“.


KLUBBENS KAMPER

Ønsker en å se kampkalenderen til en klubb, klikker en på knappen “Se alle klubbens kamper” under klubbens lag når du har søkt opp klubb.


BANEDAGBOK

Klikker en på en av kampene i f.eks kalendervisningen åpnes Kampdetaljer:

Her finner en all informasjon tilknyttet kampen.

Klikker en her på Anleggsnavnet vil du kunne se hvilke andre kamper som spilles denne dagen på dette anlegget(banedagbok), eller andre dager/uker.


DOMMERDAGBOK

Når en går inn på Profil og logger inn med Min Idrett-kontovil de nærmeste kampene en er satt opp til å dømme automatisk komme opp her under “Kommende kamper du skal dømme“.

Klikker du på en kamp her, vil en få opp kampens detaljer.


FØLG EN TURNERING

 Fra tabell kan en gå videre ved å velge ”Gå til turneringsvisning” og kunne se denne turneringens kamper:

Ønsker du å følge denne turneringen, klikker du på stjernen øverst i høyre hjørne slik at den blir helgul.

Merk at du må gå inn på innstillinger og her slå på/av varsling for hver turnering og lag du følger.


KAMPTROPP

Du kan ved noen få klikk velge ut hvilke spillere i lagets Spillerstall som skal være i kamptroppen til hver kamp.

Nytt for sesongen er at du også enkelt kan legge til eller endre draktnr til de ulike spillerne i kamptroppen.

Husk at for å få tilgang til dette, må du ha en funksjon knyttet til laget og logge inn i app’en med ditt brukernavn og passord for Min Idrett (og TurneringsAdmin).


LISENSSJEKK

En får nå varsel om spillere en legger inn i kamptropp som ikke har betalt lisens for inneværende sesong.

Dette skjer ved at, de med funksjon som gir rettigheter til å legge inn kamptropp på kamp, legger inn spillere til kamp og Lagrer. Da kommer det en varsel pop-up med liste over spillerne som altså ikke har betalt lisens:

Spillerne kan fortsatt ligge i kamptroppen, ved at en klikker på OK i pop-up vinduet. En må da være klar over konsekvensene det kan gi ved å spille med spillere uten lisens og forsikring – les mer om lisens og forsikring her.


SUPPORT

For å se en oppsummering av alle funksjoner app’en tilbyr, se NIFs informasjonsside om Min lagidrett.