Kvinneligaen 2021

Merk viktige punkter fra alminnelig spillereglement


Vi henviser til NIF’s generelle regler og NCFs Spillereglement 2021, samt særskilte regler for kvinneligaen. 

Merk viktige punkter fra alminnelig spillereglement

§ 1.2 Det kan lages egne spillereglement, og/eller egne supplement til dette spillereglementet, for kvinneligaen, veteran, barn og ungdom.

§ 2.2 NCF bifaller og støtter fullt ut Cricketspillets ånd (the Spirit of the game), ICCs og NIFs antikorrupsjons kode, ICCs antidoping-kode og ICCs anti-rasisme kode, trakassering og seksuell trakassering.

§ 2.3 NCF følger Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett som vedtatt av Norges idrettsforbund (NIF). NCF skal håndtere varslinger og saker som gjelder seksuell trakassering, og andre typer trakassering og diskriminering i henhold til norsk idretts veileder for håndtering av seksuell trakassering og overgrep.

§4.7.8 For kvinneligaen hvor en klubb kan ha to lag i samme divisjon vil ikke §4.7 og §4.7.1 være gjeldende. I kvinneligaen kan ingen spillere veksle mellom to lag fra samme klubb i samme sesong.

§ 6.4 Det er ikke tillatt med flere lag fra samme klubb i samme divisjon. Unntak for kvinneliga og ungdomsligaer, hvor man kan ha inntil to lag fra samme klubb med regulering på flyt av spillere, iht. §4.7.9.

§ 12.1 Power-play 1, består av 20 % av kamplengde, hvor bare 2 fielders kan være utenfor inne sirkelen (minst 7 fielders må være innenfor den inne sirkelen). Dette gjelder i alle divisjoner.

§ 12.2 Power-play 2, består 60 % av kamplengde, hvor maks 4 fielders kan være utenfor inne sirkelen (minst 5 fielders må være innenfor den inne sirkelen). Dette gjelder i alle divisjoner

§ 12.3 Power-play 3, består av 20 % av kamplengde, hvor maks 5 fielders kan være utenfor inne sirkelen (minst 4 fielders må være innenfor den inne sirkelen). Dette gjelder i alle divisjoner.

§ 12.4 T20 Championship & NM

ICC T20 fielding restriksjoner vil gjelde i T20 Championship, NM og øvrige T20 kamper.

Maks 2 spillere tillatt utenfor inne sirkelen første 6 overs (minst 7 fielders innenfor den innerste sirkelen). Deretter kan maks 5 fielders være utenfor inne sirkelen (minst 4 fielders må være innenfor den innerste sirkelen). Dette gjelder i alle divisjoner.

§ 12.5 Aldersbestemte Fielding-restriksjoner:

§ 12.5.1 Spillere som ikke har fylt 15 år før 31. desember i kalenderåret, kan ikke stå i inne sirkelen ved deltakelse i kamper i seriespill på seniornivå og NM.

§ 12.5.2 Alle spillere under 18 år er pålagt å bruke godkjent hjelm med gitter under batting, og ved fielding i faresonen i nærheten striker.

§ 8.2 Ved lik poengsum mellom to eller flere lag etter endt seriespill eller turneringer uten finaler, vil rekkefølgen i tabellen bestemmes etter følgende kriterier:

 1. Net run rate
 2. Vinner av innbyrdes oppgjør
 3. Flest seiere

Særskilte regler for kvinneligaen

 • Det spilles dobbel serie eller 5 kamp serie for Oslo/omegn lag
 • Det spilles dobbel serie eller 5 kamp serie for Trondheim lag
 • Turnering i Trondheim for alle lag
 • Turnering i Oslo for alle lag
 • Turnering i Oslo med Oslo og omegn lag
 • Turnering i Oslo med miks kvinnelag
 • Tennisball/softball turnering
 • Øverste lag på tabellen etter seriespill vinner serien
 • Hvert lag må ha minst 9 spillere på banen. Det kan benyttes fem (5) gjestespillere i løpet av sesongen, forutsatt at disse er registrert med navn og fødselsdato før deltakelse
 • En spiller kan kun representere ett (1) lag i løpet av serien
 • Kamplengden maks 4 timer med 20 overs per inning
 • Serien spilles med hvit ball for kvinner og fargede drakter
 • 50 meters boundry
 • 8 spillere må være på banen, ferdig skiftet før toss
 • Kun registrerte spillere kan delta i NCF turnering/serie
 • Wide ball telles som good ball og kastes ikke på nytt, men det gis 2 runs per wide ball (fjernes 2022)
 • Siste over av en inning skal være en normal over med alminnelig wide ball regel (fjernes 2022)

Definisjon gjestespiller

En gjestespiller må være gyldig registrert i klubb tilsluttet NCF og oppfylle aldersbestemmelsene, og kan kun være gjestespillere for ett annet lag.

Utstyr

 • Lagene tar selv med seg wickets og bails til kamp
 • NCF står for baller
 • Bruk av hjelm er påkrevd, med unntak av kamper med softball/tennisball

Generelt

 • Oppmøte senest 30 minutter før start
 • Toss 15 minutter før kampstart
 • Avvikling av U13 og U15 kamper krever tilstedeværelse en voksen representant fra hvert av lagene
 • Begge lag er ansvarlige for å ta med seg lagskjema som signeres av dommer og lagkaptein

Dommere

Norges Cricketforbund står for dommerhonorarer i kvinneserienserien. Dommere er selv ansvarlig for å sende inn kravet via Visma for utbetaling 10. i hver måned. Kontakt NCF via admin@cricketforbundet.no for Visma veiledning.

Dommerhonorarer fra NCF

Overs

Elite panel

Senior panel

Junior panel

Non panel

Kvinner/Jenter

Kr. 600

Kr. 400

Kr. 300

Kr. 300

Scoring

Scoring gjøres i CricClubs med nettbrett av eksterne scorere som honoreres av NCF. Scorer er selv ansvarlig for å sende inn kravet via Visma for utbetaling 10. i hver måned. Kontakt NCF via admin@cricketforbundet.no for Visma veiledning.

Scorerhonorarer fra NCF

Overs

Beløp

Jenter/kvinner

Kr. 300


Nyttige linker

 • Dommerpaneler og honorarsatser TRYKK HER
 • Link kampskjema - TRYKK HER
 • Spillereglement for kvinneligaen 2021 i PDF-format - TRYKK HER